Anarhistička olimpijada u San Franciscu

Anarhistička olimpijada u San Franciscu14.-16.08. San Francisco, SAD
Polovicom kolovoza u San Franciscu događa se Anarhistička olimpijada. Ne radi se o takmičenju već će to biti skup manjih prosvjeda, razmjena vještina, treninga i igara s ciljem pripremanja zajednice za nadolazeće prosvjede i akcije.

Prema riječima organizatora, ovakve razmjene znanja i društvena okupljanja pomažu u pripremama društvenih pokreta za uspješne akcije i više sigurnsoti na ulicama.
Kao mjera opreza, zbog sve češćih infiltracija i policijskih upada na politički “nepodobna” događanja, sve lokacije će biti oglašene u posljednjem trenutku kako bi se “sudjelovanje” policije svelo na najmanju moguću mjeru.
Svečano otvorenje će se održati 14. kolovoza, negdje u San Franciscu, a same igre će održati tijekom 15. i 16. kolovoza, dok će sve lokacije biti oglašene kad igre počnu.

više informacija


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*