10mg valium equivalent to xanax generic xanax suboxone xanax side effects

bad trips on ambien buy ambien buying ambien in hong kong

seizure medications klonopin generic klonopin robaxin klonopin

mixing oxycodone with tramadol buy tramadol online cod tramadol hernia

ambien zolpidem overdose ambien 10 mg ambien and oxycontin high

giving tramadol to a dog tramadol 50mg cuanto cuesta tramadol gotas

feeling sick after taking valium valium online purchase valium Wichita Falls

can you take phentermine with wellbutrin buy phentermine online is it safe to take phentermine and xanax

soma schedule for oral motor assessment buy soma soma dundalk

ambien Stamford buy ambien online side effects of using ambien long term

Predavanje i diskusija: Kriza demokracije i direktna demokracija

kreativna radionica karlovac domaći01.02. 18:00 Gradska knjižnica I.G.Kovačić, Ilirska dvorana, Karlovac
Udruga za kreativni razvoj Domaći u suradnji s inicijativom Direktna demokracija u školi organizira predavanje i diskusiju na temu Kriza demokracije i direktna demokracija. Uvodno izlaganje održati će Hrvoje Jurić, doc. dr. sc. i Iva Ivšić, prof.

Danas se i u stručnim krugovima i među političkim “elitama”, ali i u široj javnosti sve više govori o ozbiljnim problemima demokratskih institucija i o krizi demokracije. Stoga je potrebno temeljito propitati sam pojam demokracije, kao i stanje i perspektive suvremene demokracije, u prvom redu vladajućeg liberalno-demokratskog uređenja, parlamentarizma, odnosno predstavničke demokracije. U tom smislu, treba posvetiti pažnju direktnoj (izravnoj, neposrednoj) demokraciji, jer ideja i praksa direktne demokracije nude alternativu postojećem ekonomsko-političkom sistemu koji je izvor sve većeg nezadovoljstva građana, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj.

o predavačima:

Hrvoje Jurić (1975.) radi kao docent na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje etiku i bioetiku. Aktivan je kao urednik znanstvenih časopisa i drugih publikacija, organizator konferencija i suradnik različitih znanstvenih, kulturnih i društvenih projekata. Član je Sindikata visokog obrazovanja i znanosti Akademska solidarnost, te grupe Direktna demokracija u školi. Bavi se praktičkom filozofijom, etikom, bioetikom, filozofijom medija, rodnom i feminističkom teorijom, te utopijskim studijima, o čemu je objavio veliki broj radova.

Iva Ivšić (1981.) završila je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studira sociologiju i francuski. Radi u Educareni, sportsko-razvojnom centru za djecu predškolskog uzrasta. Članica je udruge BRID i grupe Direktna demokracija u školi. Bavi se problematikom odgoja i obrazovanja, osobito predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog, kao i razvojnom psihologijom te radničkim pravima.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*