Predavanje i diskusija: Kriza demokracije i direktna demokracija

kreativna radionica karlovac domaći01.02. 18:00 Gradska knjižnica I.G.Kovačić, Ilirska dvorana, Karlovac
Udruga za kreativni razvoj Domaći u suradnji s inicijativom Direktna demokracija u školi organizira predavanje i diskusiju na temu Kriza demokracije i direktna demokracija. Uvodno izlaganje održati će Hrvoje Jurić, doc. dr. sc. i Iva Ivšić, prof.

Danas se i u stručnim krugovima i među političkim “elitama”, ali i u široj javnosti sve više govori o ozbiljnim problemima demokratskih institucija i o krizi demokracije. Stoga je potrebno temeljito propitati sam pojam demokracije, kao i stanje i perspektive suvremene demokracije, u prvom redu vladajućeg liberalno-demokratskog uređenja, parlamentarizma, odnosno predstavničke demokracije. U tom smislu, treba posvetiti pažnju direktnoj (izravnoj, neposrednoj) demokraciji, jer ideja i praksa direktne demokracije nude alternativu postojećem ekonomsko-političkom sistemu koji je izvor sve većeg nezadovoljstva građana, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj.

o predavačima:

Hrvoje Jurić (1975.) radi kao docent na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje etiku i bioetiku. Aktivan je kao urednik znanstvenih časopisa i drugih publikacija, organizator konferencija i suradnik različitih znanstvenih, kulturnih i društvenih projekata. Član je Sindikata visokog obrazovanja i znanosti Akademska solidarnost, te grupe Direktna demokracija u školi. Bavi se praktičkom filozofijom, etikom, bioetikom, filozofijom medija, rodnom i feminističkom teorijom, te utopijskim studijima, o čemu je objavio veliki broj radova.

Iva Ivšić (1981.) završila je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studira sociologiju i francuski. Radi u Educareni, sportsko-razvojnom centru za djecu predškolskog uzrasta. Članica je udruge BRID i grupe Direktna demokracija u školi. Bavi se problematikom odgoja i obrazovanja, osobito predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog, kao i razvojnom psihologijom te radničkim pravima.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*