Predavanje o novim i starim medijima

Hacklab predavanje02.02. 19:00 Monte Paradiso Hacklab (K. Rojc) Pula
U Hacklabu udruge Monte Paradiso održati će se predavanja Borisa Ružića “Koncept vjerodostojnosti u kontekstu novih i starih medija”

Magistar kulturologije Boris Ružić radi kao asistenta na Odsjeku za kulturalne studije pri Filozofskom Fakultetu u Rijeci.
U svom predavanju pokušati će okrenuti tradicionalno postavljenu perspektivu medija (novina, televizije, radija) kao jednosmjernog sredstva komunikacije od pošiljatelja prema primatelju u svrhu nove paradigme unutar koje informacija nema hijerarhizirajući predznak.
Novomedijska perspektiva (Internet) promijenila je prirodu informacije, pa tako više ne možemo govoriti o vjerodostojnosti kao pojmu koji pretpostavlja govorenje „istine“ ili „laži“ korisniku nekog medijskog proizvoda. Naprotiv, današnji korisnik može sam provjeriti informaciju na nekoliko razina uspoređivanjem sadržaja tradicionalnih medija ili istraživanjem internetske sfere, pritom osvješćujući prirodu informacije kao značenjski višestruke, dok s druge strane sam može stvarati novi sadržaj. Dok se u dnevnim novinama ili na televiziji autor/urednik krije iz svoje medijske kuće, ili iza vela „opće“ ili „istinite“ informacije, novi mediji pružaju širu perspektivu gdje je korisnik ponekad istovremeno i autor, ali uvijek odlučujući faktor prilikom prosuđivanje informacijske korisnosti.
Kriza koja postaje očita u tradicionalnim medijima u smislu nedostatka nužne subjektivnosti izvjestitelja, na Internetu postaje gotovo dominantni poredak. Autor koji sve zna (na televiziji ili u novinama) postaje autorom koji je istovremeno i korisnik, ali uvijek vješti skupljač informacija na Internetu. Ta mogućnost intersubjektivnosti koju mediji ne žele prihvatiti jer podrazumijeva de-hijerarhizaciju, a time i poništavanje „istinosnog“ u njima postaje pokretačem novomedijske pismenosti gdje „zrcalna perspektiva“ postaje dominantnim diskursom. To zrcaljenje je zalog za budućnost u kojoj vjerodostojnost medija neće biti pitanje globalnog kapitala koji krivotvori govoreći „opće istine“, ili pak namjerno zavodi, već pitanje vjerodostojnosti nas samih koji, postajući medijem, postajemo intersubjektivni u svojoj biti – spremni na teret subjektivne analize i višeglasja.

Predavanje će biti popraćeno isječcima iz medijskih tekstova svih vrsta (vijesti, zabavne emisije i film)


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*