Hrvatski dom kao društveno kulturni centar i Smjernice za razvoj kulturne politike vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti

06.07.2023. 06. srpnja 2023. u 19.00 sati u privremenom prostoru društveno kulturnog centra u Karlovcu, u zgradi Hrvatske pošte, Matice hrvatske 4, 3. kat ///
KAoperativa organizira tribinu na kojoj će biti predstavljen tijek obnove zgrade Hrvatskog doma, namjere Saveza udruga KAoperativa i Grada Karlovca oko buduće namjene zgrade te kako se buduća namjena uklapa u Smjernice za razvoj kulturne politike vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti..
Tribina će se održati u četvrtak, 06. srpnja 2023. u 19.00 sati u privremenom prostoru društveno kulturnog centra u Karlovcu, u zgradi Hrvatske pošte, Matice hrvatske 4, 3. kat.
Na tribini će gradonačelnik Damir Mandić upoznati prisutne sa stanjem radova na obnovi zgrade Hrvatskog doma i daljnjim namjerama Grada Karlovca u smjeru uređenja objekta dok će voditeljica projekta “Nova javna kultura i prostori društvenosti”, Ana Abramović iz Saveza udruga Klubtura, i voditeljica provedbe aktivnosti strukturiranog dijaloga, Mirela Travar iz Operacije grad, predstaviti smjernice za razvoj kulturne politike vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti.

Facebook >>>

U nastavku Vam dostavljamo sljedeće poveznice:
Smjernice za razvoj kulturne politike vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti

Model razvoj društveno kulturnog centra Hrvatski dom 2020.
Model razvoja Društveno-kulturnog centra „Hrvatski dom“ u Karlovcu 2015.

Za dodatna pitanja i informacije molimo da nas kontaktirate putem elektroničke pošte kaoperativa@gmail.com, na telefon Saveza ili putem poruke / komentara na FB event.

Tribina se provodi u sklopu projekta “Nova javna kultura i prostori društvenosti”. Projekt provodi Savez udruga Klubtura u partnerstvu s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Institutom za razvoj i međunarodne odnose, Savezom udruga Kaoperativa, Platformom Doma mladih, Art radionicom Lazareti, Savezom udruga Molekula, Savezom udruga Rojca, Kurziv – Platformom za pitanja kulture, medija i društva, Savezom udruga Operacija grad, Platformom za Društveni centar Čakovec, udrugom Drugo more. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.
Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura.

Program se provodi uz sufinaciranje zaklade Kultura nova.