KA-MATRIX: objavljen online toolbox za placemakingu

Udruga KA-MATRIX je u sklopu Erasmus+ projekta „Kreativni placemaking – put prema aktivnom europskom građanstvu” s partnerima iz Finske i Cipra, The Association of Cultural Heritage Education (Finska) i Urban Gorillas (Cipar) osmislila i izradila online alat LOCUS: creative placemaking toolbox, koji pomaže zajednicama da uključe mlade u stvaranje i oblikovanje javnih prostora.

Izradi alata prethodili su partnerski sastanci u Karlovcu i Nikoziji i međunarodni trening u Helsinkiju koji je okupio stručnjake s praksom u urbanom planiranju i radu u visokoobrazovnim ustanovama iz sve tri organizacije što je na kraju rezultiralo izradom jedinstvenog on-line alata. S obzirom da sve tri partnerske zemlje obiluju kulturnom baštinom, cijeli alat je izrađen na način da uključuje metode koje se mogu primijeniti na opipljivu i neopipljivu kulturnu baštinu. Alat je namijenjen svim organizacijama i udrugama koje djeluju na području aktivizma mladih, neformalnog obrazovanja i kulturne baštine, kao i osobama koje rade s mladima. Sastoji se od radnih materijala, priručnika i primjera, a podijeljen je u pet koraka koji vode na strukturiran način od početka do kraja planiranja prostora. Cijeli alat je na engleskom jeziku, a zbog lakšeg snalaženja preveden je i na hrvatski, finski i grčki jezik.

Alat je besplatan za korištenje i nalazi se na poveznicama
https://placemaking.ka-matrix.hr
https://locus-placemaking.eu

Projekt Kreativni placemaking – put prema aktivnom europskom građanstvu traje 21 mjesec i sastoji se od niza aktivnosti kojima se ojačavaju kapaciteti partnerskih organizacija u području metodologije oblikovanja javnih prostora (Placemaking) i podiže svijest o potrebi građanske participacije u prenamijeni i korištenju javnih prostora za aktivnosti mladih uzimajući u obzir kulturno naslijeđe tih prostora (opipljivo i neopipljivo).

Prezentacija online alata i diseminacijski događaj na kojem će se moći vidjeti rezultat dugotrajnog procesa oblikovanja i stvaranja Dvorišta zajednice u vanjskom prostoru Društveno kulturnog centra MUZA (Haulikova 22.) održat će se 02.06.2023. godine od 16:00 do 20:00 sati, a uključivat će izložbe mladih umjetnica Margarete Mataković i Mary Magdić i radionicu termotiska.
Uz Karlovac lokalni eventi održat će se i u Tampereu (Finska) i Nicosiji (Cipar).

Nositelj projekta Kreativni placemaking – put prema aktivnom europskom građanstvu je udruga KA-MATRIX, a projekt se provodi zahvaljujući financiranju kroz Erasmus+ program.