Konferencija Nova javna kultura i prostori društvenosti

24.10.2023. Novinarski dom, Perkovčeva 2, Zagreb
Savez udruga Klubtura održava konferenciju povodom završetka projekta Nova javna kultura i prostori društvenosti koji se provodi u sklopu poziva Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada.

Pored predstavljanja rezultata stručnih i znanstvenih istraživanja, održat će se i javna tribina na kojoj će biti riječi o smjernicama za unapređenje javnih politika nastalim u sklopu projekta.

Više o projektu:

PROGRAM KONFERENCIJE

Okupljanje sudionika: 10.30

1// PANEL – Izvana ili iznutra? Kulturni sustav i njegovi subjekti

11.00 – 12.30

Polazeći od koncepta „nove javne kulture“, kako ga je formulirao Vjeran Katunarić, jedan od ciljeva projekta bio je proizvesti stručne i znanstvene spoznaje o važnosti lokalne infrastrukture za kulturne i društvene djelatnosti. Uvidi koje ćemo predstaviti na ovom panelu obuhvaćaju teme javnih kulturnih centara, njihovog povijesnog razvoja i modela upravljanja, dok temu nove generacije društveno-kulturnih centara uvodimo iz arhitektonske perspektive korištenja infrastrukture koju su zatekli civilni akteri, razvijajući ovdje sudioničke modele upravljanja. Posebna istraživačka linija na projektu bila je posvećena dinamici razvoja nezavisne kulturne scene kroz suradničke prakse te centralno i periferno širenje informacija i znanja oko mreže i unutar kulturnog sustava.

Sudjeluju:

izv. prof. dr. sc. Kruno Kardov, Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu
dr. sc. Nikola Tomašegović, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Željka Tonković, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru
dipl.ing.arh. Tea Truta
dr.sc. Sanja Sekelj, Institut za povijest umjetnosti

2// JAVNA TRIBINA – Skice za okvir: Smjernice za unapređenje javnih politika kulture i društvenosti

13.00 – 14.30
Kroz provedbu projekta Nova javna kultura i prostori društvenosti kulminirao je višegodišnji rad aktera civilnog društva za izgradnju i unapređenje kulturne politike za javnu kulturnu infrastrukturu, kulturne centre i društveno-kulturne centre. Izrađene policy preporuke tako razrađuju važne teme iz područja rada kulturnih i društveno-kulturnih centara te predstavljaju konkretne prijedloge kojima bi se cjelokupni institucionalni i zakonodavni okvir mogao unaprijediti, a na dobrobit zajednice i aktera unutar kulturnog sustava. Na ovim su smjericama radili kulturni radnici, istraživači i stručnjaci, a upravo će neki od njih na tribini govoriti i otvoriti diskusiju o preprekama i mogućnostima unapređenja okvira za društveno-kulturno djelovanje u kontekstu održivosti, organizacijskog razvoja i kvalitetne (međusektorske) suradnje.

Sudjeluju:

Mirela Travar, Operacija grad
Bojana Spaniček Kanoti, Platforma za Društveni centar Čakovec
Mirjana Radulović, Savez udruga Rojca
Petra Marčinko, Art radionica Lazareti

3// Završna diskusija i zaključci

14.30 – 15.15

Sudionici i sudionice konferencije će, u suradnji s panelistima i panelisticama, imati priliku sudjelovati u završnoj raspravi te formulirati zaključke i preporuke za daljnji proces.

—————

Konferencija je dio aktivnosti strukturiranog dijaloga u sklopu projekta “Nova javna kultura i prostori društvenosti”. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr