Promišljanje grada #2 – vođena tura

07.07. @ 17:30 – 20:30 Karlovac // Mihanovićeva ulica, Drežnik, Tuškanova
Udruga KA-MATRIX u četvrtak 07.07.2022. godine od 17:30 sati započinje s programom Promišljanje grada #2 – umjetnost javnog prostora i industrijska baština. Program se sastoji od vođene ture kroz arhitekturu i kulturu življenja grada s fokusom na industrijsko nasljeđe i nužnosti transformacije prostora za nove društveno kulturne namjene. Voditelj: Luka Lipšinić.

Prijave za sudjelovanje na: info@ka-matrix.hr, 095/4446880

Face book event

Program:

a) Vođena tura/radionica/fotografiranje – 07.07.2022.

17:30 sati – Ulica Antuna Mihanovića i ulica Matka Laginje (Radničke kuće u nizu, te zgrade za smještaj radnika izgrađene za potrebe industrijskog bazena na Baniji).
18:30 sati – Hvarska, Mostarska, Splitska, Bakarska, Trogirska i Dubrovačka ulica (Radničko naselje na Drežniku izgrađeno početkom 40-ih, na temelju tadašnje državne politike izgradnje ”hrvatskih radničkih obiteljskih kuća”)
19:30 sati – Ulica Grge Tuškana (Tvornica ”Mustad” – nekada tvornica potkivačkih čavala, danas ”Tehnički muzej inženjerstva Jugoturbine”)

b) Tribina i izložba polaznika – 12.07.2022. – 19:00 h – MUZA (mala urbana zajednica), Haulikova 22. (dvorište)

Prijave na info@ka-matrix.hr
Program Nova Kultura_Hibridni Grad 022. odvija se uz sufinanciranje Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture i medija RH, Karlovačke županije i Grada Karlovca


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*