GMO u Hrvatskoj

GMO u HrvatskojVlada RH je na sjednici održanoj 11. 03. 2010. godine donijela uredbe o razini GMO u proizvodima ispod koje proizvodi na tržištu ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme.
Radi se o proizvodima korporacija Bayer CropScienc, Monsanto Europe S.A, Pioneer Overseas Corporation i Syngenta Seeds S.A.S.

više o tome provjerite na stranicama Narodnih novina:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_821.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_36_799.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_08_92_2913.html

preuzeto s domachi.hr


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*