KA-MATRIX poziva na sudjelovanje u akciji uređenja učionice na Turnju

subota, 03.09.2022. 09:00 sati; Osnovna škola Turanj
KA-MATRIX poziva na sudjelovanje u javnoj akciji uređenje igrališta / učionice na otvorenom za Osnovnu školu Turanj u sklopu projekta Suradnjom i praksom do održive zajednice – UP.04.2.1.11.0583.

KA-MATRIX pozivamo sve zainteresirane na javnu akciju uređenje igrališta / učionica na otvorenom za Osnovnu školu Turanj koja će se održati u subotu, 03. rujna od 9:00 sati na platou uz Osnovnu školu Turanj. Akcija se provodi u okviru projekta Suradnjom i praksom do održive zajednice koji KA-MATRIX – udruga za društveni razvoj provodi u partnerstvu s udrugama Eko Pan i Avadhuta.
Akcija se sastoji od izrade modularne učionice na otvorenom koja uključuje izradu klupa od paleta, izrade školske ploče na otvorenom i uređenja okoliša.
Potreban materijal za akciju bit će osiguran od strane organizatora i partnera a zainteresirane za sudjelovanje poziva se da ponesu, ukoliko imaju, vlastiti alat (čekić, aku bušilice / odvijače, pile i slično) te zaštitnu opremu (rukavice, naočale).
Udruge KA-MATRIX i Naš Turanj osigurat će topli obrok i piće za sudionike.

Plan rada:

09:00 okupljanje sudionika
09:30 planiranje akcije u GČ Turanj i podjela zadataka po radnim grupama
09:45 izrada klupa od paleta, brušenje i bojanje
13:00 PAUZA ZA RUČAK
14:00 izrada stolova i ploče te postavljanje na travnjak uz školu
18:00 kraj akcije i pospremanje opreme i alata
19:00 čišćenje prostora i otprema preostalog materijala i smeća

Akciju će provoditi udruge Avadhuta, EkoPAN i KA-MATRIX u suradnji s članovima udruga Naš Turanj, ROMB, UIR Duga Resa, Osnovne škole Turanj i Civilne zaštite Karlovac.

Na radionicu su dobrodošli i članovi drugih organizacija, inicijativa, tvrtki i pojedinaca. Molimo Vas da svoju potvrdu dolaska s imenom i prezimenom te kontaktom dostavite na e-mail: denis@ka-matrix.hr ili na broj telefon: 091 2227 091 najkasnije do petka 02.09.2022. godine u 15:00 sati.

Akcija se odvija kroz projekt Suradnjom i praksom do održive zajednice kojem je cilj informirati i povezati lokalne organizacija civilnog društva na području Karlovca i Karlovačke županije u cilju pravovremenog i učinkovitog odgovora na potrebe zajednice u kriznim situacijama. Program se provodi kroz niz radionica, javnih akcija i kampanja u smislu prijenosa znanja i praktičnog djelovanja.

Projekt „Suradnjom i praksom do održive zajednice“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 474.563,71,00 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i iz Europskog socijalnog fonda (85%) 403.379,15 kuna. Projekt provodi udruga KA-MATRIX u partnerstvu s udrugama Avadhuta – udruga za promicanje multikulturalnosti i zdravih stilova života i PAN – udruga za zaštitu okoliša i prirode.

Organizacija radionica je sufinancirana iz Europskog socijalnog fonda.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*