Nastavak radionica i programa za mlade u sklopu projekta “Vizualiziraj ovo!”

KA-MATRIX u okviru projekta Vizualiziraj ovo! Od publike do izvođača organizira radionicu Going Visual kao i program razgovora Od publike do izvođača. Obje aktivnosti će se održati na Maloj sceni Hrvatskoga doma 12.06.2019. sa početkom u 09:30 h.

Radionica Going Visual ima za cilj stvaranje radova pod mentorstvom i savjetima zajedno sa umjetnicima. Mladi stvaraju svoje nove radove na zadanu tehniku crtanja te se sami okušavaju u umjetničkom stvaralaštvu. Na radionici će sudjelovati mladi u dobi od 10-14 godina, učenici Osnovne škole Dragojle Jarnević. Radionicu će voditi Anđela Žapčić.

Program razgovora Od pubike do izvođača potiče mlade da kroz interaktivni razgovor daju svoje ideje kako bi oni osmislili izložbu te ih se na taj način želi zainteresirati za stvaranje kulturnih sadržaja i aktivno participiranje u njima, kako tijekom odvijanja programa, tako i u budućim događajima u njihovoj lokalnoj zajednici i šire. U programu razgovora također sudjeluju učenici Osnovne škole Dragojle Jarnević.

Vizualiziraj ovo! Od publike do izvođača stvara kreativno ozračje u lokalnoj zajednici kroz promicanje likovne scene i umjetnosti kao i poticanje proaktivnosti mladih u realiziranju različitih umjetničkih i kulturnih programa. Projekt se provodi u partnerstvu sa Galerijom ULAK.

Projekt se provodi uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*