Plan razvoja grada Karlovca 2021. – 2030.

 

Grad Karlovac pristupio je izradi Plana razvoja grada Karlovca 2021. – 2030. godine kao novog gradskog krovnog strateškog dokumenta. Pozivaju se svi zainteresirani građani/ke da se svojim primjedbama i prijedlozima uključe u javno savjetovanje i doprinesu stvaranju Plana razvoja grada Karlovca. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje do 14. 7. 2021. godine.

Pristupanju izradi novog dokumenta pristupilo se s obzirom na prestanak važenja Strategije razvoja grada Karlovca 2013. – 2020. godine kao i prestanku važenja više sektorskih strategija.

ZA potrebu izrade Plana razvoja rada oformljeno je Partnersko vijeće grada Karlovca koje čine predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora koji rade sukladno načelu partnerstva i suradnje pritom vodeći računa o zastupljenosti različitih aktera razvoja grada Karlovca iz različitih područja.
U novom Planu razvoja grada Karlovca na prvom mjestu je razvoj gospodarstva, zatim kvaliteta življenja i održivo upravljanje okolišem uz primjenu što više Pametnih (Smart City) rješenja kako bi išli ukorak s ostalim razvijenim europskim gradovima veličine Karlovca.

Dodatna dokumentacija za pristupa i više informacija potražite na POVEZNICI >>>


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*