Ponavlja se poziv za postavljanje instalacije u Urbanom parku HD

Savez udruga KAoperativa ponavlja poziv umjetnicima za dostavu rješenja trajne skulpture / instalacije u Urbanom parku Hrvatskog doma u Karlovcu. Zadana tema buduće skulpture/instalacije je SURADNJA.

Tema poziva odnosi se na dugogodišnje aktivnosti KAoperative u zagovaranju sudioničkog upravljanja u kulturi i pokretanju društveno-kulturnog centra Hrvatski dom.
Savez KAoperativa pokriva trošak izrade skulpture/instalacije u visini do 7 tisuća kuna, a autora odabranog rješenja nagrađuje honorarom u ukupnom trošku od 3 tisuće kuna.

Rok za dostavu rješenja je srijeda, 1. srpanj 2020. godine.

Radovi se šalju e-mailom, na adresu: kaoperativa@gmail.com

Tekst poziva i smjernica nalazi se na stanicama KAoperative.

Ovaj javni poziv provodi se u okviru projekta Hrvatski dom u centru kojeg je nositelj Savez udruga KAoperativa, partner Grad Karlovac, a sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*