Star-KA: web stranica za suradnju građana i javne uprave

MUZA_Haulikova22Star-KA.eu ime je nove internetske stranice pokrenute kako bi se unaprijedila suradnja građana i javne uprave u upravljanju javnim prostorima.

Internetska stranica star-ka.eu nastala je u okviru projekta Partnerstvom do dobrog upravljanja koji udruga KA-MATRIX provodi u partnerstvu s Gradom Karlovcem i Udrugom za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka.
Internetskom stranicom želi se dodatno omogućiti građanima da daju vlastito mišljenje i prijedloge po pitanju planiranja, uređenja i osmišljavanja života u karlovačkom gradskom centru, povijesnoj “zvijezdi”, ali i prikazati dosadašnji rad na navedenome prostoru.

Obzirom na temu izdvajamo sekciju pod nazivom “Moja ideja” u kojoj građani ispunjavanjem jednostavnog obrasca mogu postavljati pitanja i davati prijedloge za unaprijeđenja uvjeta života u gradu.
Na stranicama će biti objavljivani razgovori s voditeljima i predstavnicima udruga o potrebama civilnoga sektora, pratiti će se aktivnosti lokalne uprave po pitanju održavanja, očuvanja i uređenja gradskog središta – Zvijezde, te predstavljati primjeri dobre prakse u Hrvatskoj, susjednih zemalja (Slovenija, BiH) i EU iz područja javno civilnog partnerstva.

Projekt provodi udruga KA-MATRIX, u partnerstvu s udrugom Polka i Gradom Karlovcem.
Projektna sredstva u iznosu od 162.311,14 kn su odobrena u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.; Europski socijalni fond.

Za više informacija o stranici i projektu građani se mogu obratiti se na e-mail: info@ka-matrix.hr ili na broj telefona: 095/444 6880.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*