can you take valium with clonazepam valium pill can u mix lorazepam and valium

how to inject ambien buy ambien лекарство ambien cr

phentermine chemical name phentermine 37.5 mg how to safely take phentermine

ambien makes you feel drunk buy ambien lethal overdose of ambien

what is a regular dose of ambien cheap ambien ambien paleo

soma outlet mi soma online soma fm 103.5 canlı dinle

soma weapons harmony of despair buy soma soma bread

tramadol for losing weight buy tramadol get ultram Palm Bay

is xanax an antidepressant drug buy alprazolam online how much does 1mg of xanax go for

how much is phentermine at kroger buy adipex online phentermine causing severe headaches

Tribina Futurologija – javni prostor kao utopija

20.06. 19:00 Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić
Voditeljica tribina Anita Lunić govori o tome kako trenutni politički, ekonomski i pravni okvir stavlja izazov pred kategoriju koja je ranije važila kao neupitan entitet: javni prostor kao srž, medijum i uvjet društveno-političkog djelovanja, komunikacije, interakcije i kreativnosti.

Navedeno u službi sholea, s naglaskom na kulturu života i nužnost razvoja ekologijske i društvene svijesti u svom povijesnom razvoju od antike do danas, nailazi na mogućnost svog ukidanja za volju apsolutiziranih induvidualnih (gledano u horizontalnom društvenom ili vertikalnom povijesnom smislu) interesa. Takva situacija zapravo znači mogućnost utopizacije aktualnog realiteta.

Na predavanju će biti govora o posljedicama, mogućnosti kao mogućnosti i o eventualnim posljedicama te mogućnosti kao čina.

Anita Lunić, mag. filozofije i mag. edu. povijesti (r. 1987. u Imotskom) primarno se bavi političkom i socijalnom filozofijom, analizom aspekata suvremenih filozofskih škola, pitanjem mogućnosti utemeljenja utopijskih koncepata na interdisciplinarnoj razini, radničkim pokretom i praktičnim društvenim djelovanjem.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*