Mladi – aktivizam – mediji: Radionica o aktivnom građanstvu

Natječaj za vođenje Centra za mlade u Grabriku09./10.01. od 10:00 mala škola Gimnazije Karlovac
Domaći – udruga za kreativni razvoj nastavlja s aktivnostima projekta Mladi – aktivizam – mediji. Prva edukacija u nizu biti će dvodnevna Radionica o aktivnom građanstvu i građanskoj participaciji.

Voditeljica radionice je Manuela Kasunić iz karlovačke udruge za društveni razvoj KA-Matrix.

…o projektu Mladi – aktivizam – mediji

Kroz projekt Mladi – aktivizam – mediji želi se informirati mlade i širu javnost u Karlovcu o aktivnostima udruga i inicijativa mladih, te pokazati primjere i mogućnosti aktivnog uključivanja u život zajednice. Namjera nam je potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u javnim i nezavisnim medijima ali i društvenom i kulturnom životu zajednice uz informiranje i povezivanje grupa i pojedinaca.

U okviru projekta održati će se niz edukacija i predavanja. Uz radionicu o aktivnom građanstvu i građanskoj participaciji održati će se i edukacija o direktnoj akciji i direktnoj demokraciji i načinima pokretanja novih inicijativa u zajednici, korištenju elektroničkih i novih medija s naglaskom na društvene mreže i medijskom aktivizmu. Uz edukacije emitirati će se radijske emisije o aktivizmu mladih koje će pripremati sami mladi, a projekt će se pratiti putem internetskih stranica planetmagazin.net i domachi.hr.
Radionice i predavanja namijenjene su učenicima, članovima udruga mladih i za mlade, udrugama civilnoga društva i ostalim zainteresiranim građanima.

Projekt se provodi zahvaljujući potpori Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske.

Za više informacija molimo da se obratite na jedan od naših kontakata: tel/fax 416 995, mobitel 098325885 ili mailom na domachi@domachi.hr


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*