Okrugli stol „Nemamo što čekati“

okrugli stol14.12. Centar za mlade u Grabriku, Karlovac
Udruga mladih PULS organizira okrugli stol o planovima izrade Gradskog programa za mlade Karlovca za razdoblje 2013-2017.

Okrugli stol održati će se u Centru za mlade Grabrik 14.12. od 10-12 sati

Organizatori okruglog stola upozoravaju na veliki vremenski zaostatak ukoliko se namjerava pristupiti izradi novog Gradskog programa za mlade za razdoblje od 2013 – 2017. krajem 2012. godine.
Također govore kako samo sudjelovanje udruga mladih i udruga za mlade kao i ostalih organizacija civilnog društva je nužan ali ne i dovoljan uvjet da bi Program ostvario zahtjeve koji se pred njega stavljaju stoga pozivaju sve zainteresirane da sudjeluju u raspravi i donošenju konkretnih zaključaka koji će poslužiti kao okvir za daljnje aktivnosti kreiranju novog programa.

PITANJA O KOJIMA ĆE SE RASPRAVLJATI NA OKRUGLOM STOLU

1. KOJI SE ZAHTJEVI POSTAVLJAJU PRED GRAD KARLOVAC KAKO BI SE MOGLO PRISTUPITI IZRADI NOVOG GPM 2013-2017?
· Kakvi su planovi Grada po pitanju donošenja novog GPM-a 2013-2017?
· Jesu li osigurana proračunska sredstva za proces donošenja GPM-a? Ako sredstva nisu osigurana postoji li mogućnost da se neće pristupiti izradi novog GPM-a ili se krajem 2012. godine namjerava krenuti s procesom izrade i donošenja koji će se usvojiti 2013. godine?
· Koja ograničenja s kojima se Grad suočava treba uvažiti?
· Kakva su očekivanja Grada od civilnog sektora, posebno udruga mladih i udruga za mlade?

2. KOJI SU KAPACITETI DOSTUPNI UNUTAR CIVILNOG SEKTORA U ŠIREM SMISLU ZA PROCES DONOŠENJA PROGRAMA?
· Kolika je svijest u udrugama mladih/za mlade o važnosti GPM-a ?
· Što udruge mladih/za mlade očekuju od GPM-a?
· Kolika je mogućnost i volja sudjelovanja u procesu izrade novog GPM-a?
· Kolika je svijest o potrebi suradnje svih aktera?
· Koje još aktere treba uključiti u cjelokupni proces?

3. KAKVA TREBA BITI DINAMIKA IZRADE NOVOG GPM-a?
· Kada i kako krenuti u istraživanje potreba mladih?
· Treba li rezultate istraživanja kombinirati s drugim vrstama istraživanja?
· Je li potrebno održavati radionice kao prethodni put ili je potrebno samo analizirati rezultate primjene i uočiti nedostatke te nastaviti s postojećim neostvarenim mjerama uz poboljšanja na osnovi iskustva?
· Je li moguće ubrzati dinamiku izrade, a ako jest gdje i kako uštedjeti vrijeme?


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*