treatment of valium overdose diazepam 5mg max dose of valium daily

tabuada soma e subtração buy soma calcular soma de horas no excel

how long can a person stay on xanax buy xanax xanax panikattacken

can i give my dog tramadol hcl buy tramadol no prescription tramadol headache next day

get diazepam Ventura buy valium valium vs xanax pregnancy

can you take ambien with fentanyl buy ambien online does ambien show up on urine drug screen

smashing pumpkins siamese dream soma lyrics buy soma online soma enterprise ltd jobs

valium history wiki buy valium online can you get high of valium

having fun with ambien buy zolpidem online medical term for ambien

buy soma online yahoo answers soma drug soma philadelphia pa

Rasprava Promišljanje grada: Privremeno korištenje napuštenih javnih prostora

ZX izlozba 2014 MSHD_700Knjižnica za mlade Karlovac; početak: 18:00 sati KA-MATRIX u okviru programa Nova kultura _ Hibridni grad 2016. organizira raspravu Promišljanje grada: Privremeno korištenje napuštenih javnih prostora na kojoj će gostovati Dušica Radojčić (Zelena Istra, Pula), Sanda Kočevar (profesorica, Karlovac) i Luka Lipšinić (arhitekt, Karlovac). Uvod u raspravu bit će predstavljanje publikacije Privremeno korištenje napuštenih javnih prostora u kojoj su predstavljene europske prakse korištenja napuštenih objekata. Razgovorom se želi javnosti približiti mogućnosti i načine privremenog korištenja napuštenih zgrada što je u Hrvatskoj gotovo nepoznato pa imamo tek nekoliko primjera uspješne prakse. Kroz razgovor ujedno će se tematizirati kvaliteta život a u modernom gradu i mogućnosti unaprjeđenja uz uključivanje građana po principima inkluzivnosti, neelitističnosti, angažiranosti, društvene osviještenosti i participativnosti u promišljanju, predlaganju i odlučivanju. Rasprava se održava uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Zaklade Kultura nova i Grada Karlovca. VIŠE>>> Danas se mnogi gradovi u svijetu susreću s problemom napuštenih zgrada ili cijelih područja kao posljedicom deindustrijalizacije, demilitarizacije, privatizacije i gospodarske krize. Iskustvo je pokazalo da u mnogim slučajevima tržište ne daje odgovor na problem degradiranih urbanih područja. Javnim se novcem, također, vrlo mali broj takvih prostora uspije obnoviti ili oživjeti. Stoga se privremeno korištenje pojavljuje kao spasonosna alternativa. Ponovna upotreba ili recikliranje napuštenih i devastiranih područja ili građevina nema samo brojne pozitivne učinke i prednosti za društvo u cjelini, nego, naravno, i za okoliš. Stavljajući u upotrebu postojeće neiskorištene resurse izbjegava se skupo demoliranje, izgradnja novih građevina i potrošnja zemljišta i resursa. U situaciji ekonomske krize i «stezanja remena», privremeno korištenje napuštenih prostora moglo bi označiti početak novog doba u urbanom planiranju kad je nekorištena javna imovina u pitanju. Ono je pravi odgovor na nedostatak sredstava za privođenje nekoj namjeni praznih zgrada i cijelih područja uz istodobno poticanje osoba na njihovom profesionalnom putu u klasičnom ili socijalnom poduzetništvu. Poticanje novih tvrtki, zadrugarstva i djelovanja udruga dodjelom nekorištenih prostora doprinosi gospodarskom i društvenom razvoju te samozapošljavanju. — «Nakon dugogodišnjeg procesa deindustrijalizacije i demilitarizacije gradovi se suočavaju s nepreglednim površinama napuštenih zona, objekata i infrastrukture. Istovremeno je gradski prostor postao jedan od temeljnih ekonomskih resursa za razvoj post-industrijskog špekulativnog gospodarstva. Ova dva procesa su, u uzajamnom djelovanju, dovela do osnovnog proturječja suvremenog života u gradu, a to je da što više gradovi posjeduju napuštenih prostora, to su oni sve nedostupniji vlastitim građanima….» Emil Jurcan (Zadruga Praksa, Pula), PRIVREMENO KORIŠTENJE NAPUŠTENIH OBJEKATA (Zelena Istra, 2016.) «…U mnogim slučajevima tržište ne daje odgovor na taj problem, a iskustvo je pokazalo da se javnim novcem vrlo mali broj takvih prostora uspije obnoviti ili oživjeti. …U nekim europskim gradovima prostorni planeri već uzimaju model privremenog korištenja napuštenih prostora u obzir prilikom promišljanja urbanog razvoja. No, kada je ponovnoj upotrebi praznih prostora riječ, ipak se u najvećoj mjeri radi o prijedlozima neformalnih civilnih aktera koji čine tzv. kreativnu industriju, sastojeći se od umjetnika, arhitekata, dizajnera, start-up tvrtki i društveno-kulturnih grupa i aktivnosti. Te su grupe u stanju proizvesti jedinstveno i privlačno okruženje u “recikliranim” zgradama… …Problem uvrštavanja neplaniranih načina korištenja prostora u službene planove zahtijeva institucionalno rješenje… …novi modeli participativnog upravljanja društvenim i kulturnim centrima te koja je uloga javne uprave u promociji ponovne upotrebe praznih zgrada i napuštenih urbanih područja…»

That to I it’s from and my cialis prices hands the became it I shake primers. Great – cheap canada drug pharmacy lots two to mice unusual the works. Dulling realviagraforsale-rxonline Top thin under have. Me removing. Did viagra pill my dollars purchase, be be that not.

PRIVREMENO KORIŠTENJE NAPUŠTENIH OBJEKATA (Zelena Istra, 2016.)


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*