Četvrto (?) izdanje 30 godina punka u Karlovcu održano je u “sibirskom” ugođaju nekadašnjeg kluba mala Scena u Hrvatskom domu. Za razliku od prijašnjih godina kad je sviralo