palm royale soma bay resort (ex. intercontinental abu soma) 5* carisoprodol soma soma for teeth grinding

valium + zoloft + side effects buy valium no prescription depakote valium interactions

online pharmacy for xanax reviews buy xanax no prescription crise d'angoisse xanax

ambien and first trimester pregnancy buy ambien how to tell fake ambien

can dogs be prescribed xanax buy xanax can i take naproxen and xanax together

ambien vs elavil ambien without prescription ativan ambien and alcohol

valium for mri claustrophobia diazepam 5mg serve ricetta per valium

retin a wrinkles worse before better retin-a online retin a gel vs retin a micro

can i take tramadol and panadeine forte together buy tramadol korean tramadol

can you donate blood if you take valium valium online history of valium

Tribina Model upravljanja društveno-kulturnim centrom – javno civilno partnerstvo

hrvatski dom06.05.2015. u 11:00 Mala scena Hrvatskog doma, Karlovac //
Sljedeće događanje u organizaciji mreže udruga KAoperativa je tribina Model upravljanja društveno-kulturnim centrom – javno civilno partnerstvo koje će se održati 6. svibnja na Maloj Sceni Hrvatskog doma, Kurelčeva 4, 47 000 Karlovac s početkom u 11:00 sati.

Na tribini će biti riječi o koristima i mogućnostima koupravljanja prostorima zasnovanim na civilno-javnom partnerstvu. Tribinu smo namijenili predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnicima i članovima udruga, medijima i svim drugim zainteresiranim građanima.
Kao uvod u raspravu biti će predstavljen primjer Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade Pogon koji će prezentirati ravnateljica Pogona Emina Višnić, a moderirat će Manuela Kasunić.

Aktivnosti projekta KAoperativa provode se uz financijsku podršku Zaklade “Kultura nova”.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*