Interview: cornersyndikat

Nakon dužeg vremena donosimo jedan intervju. Ovaj put razgovarali smo s njemačkim street art kolektivom corner.syndikat čiji članovi/ice dolaze iz Hallea, Leipziga, Aachena i još nekoliko gradova. Sam povod bio je intenzivan rad kolektiva koji prate na svojoj instagrm stranici, a tema je kod nas još relativno nepoznat i slabo popularan tzv. anti-style ili ignorant graffiti. Radi se o stilu koji nalikuje na početničke radove u uličnoj umjetnosti, a kako sve više novih artista uzima odmak od klasičnih grafita, tagiranja, slova i likova / karktera zanimalo nas je kakva je situacija u Njemačkoj obzirom na velik broj streetartista.

P: Možete li više reći o inicijativi za osnivanje vašeg kolektiva?
c.s.: Želimo stvoriti kolektiv u kojem svatko može sudjelovati i stvoriti nešto posebno. Kombiniramo različite stilove i poglede na umjetnost. Važno nam je da se dobro osjećamo, pa pozivamo i sve koji su zainteresirani da pogledaju naše radove.
Želja nam je dati dodanu vrijednost našem radu pa smo pokrenuli platformu putem koje se ljudi mogu međusobno povezati kako bi surađivali s drugim umjetnicima, razgovarati i razmjenjivati iskustva i davali priliku za predstavljanje vlastitih radova.

P: Odakle dolazite?
c.s.: Sjedište nam je u Njemačkoj, a mnogi od nas imaju različite pozadine. Mi smo multikulturna grupa umjetnika, veććina nas je s istoka Njemačke (Leipzig i Halle). Neki od nas također žive na zapadu i sjeveru Njemačke, a jedan iz Španjolske.

P: Tko su članovi kolektiva?
c.s.:Radimo web stranicu na kojoj svaki umjetnik može sudjelovati i kreirati svoj profil umjetnika. Također putem naše web stranice https://cornersyndikat.de/blog/artists/1-0- 1možete kreirati profil sa svojim radom i stupiti u kontakt s drugim umjetnicima

P: Vaša je estetika pomalo drugačija od običnih grafita. Možete li reći nešto više o stilovima u street artu kojima se bavite.
c.s.: Većina članova kolektiva sklona je slikanju apstraktnih stvari. Utjecaj grafita na našu umjetnost po našem mišljenju je vidljiv, ali pokušavamo napraviti razliku između naše umjetnosti i ulične umjetnosti, jer street art obično izražava mišljenje ili političku kritiku o određenim temama, dok mi ne dajemo mišljenja o političkim i društvenim temama.

P: Kako i na koji način surađujete s drugim grupama iz vaše zemlje i svijeta?
c.s.: Suradnja nam je vrlo važna. To je važan dio našeg rada: to znači organizirati neke zidove gdje ljudi mogu zajedno slikati ili imati zajedničke izložbe. Također počinjemo se baviti digitalnom umjetnošću koja daje više mogućnosti za zajednički rad s različitim ljudima diljem svijeta. Naš projekt Projekt Styolimat je jedan od takvih alata gdje svatko može doprinijeti vlastitim radom i stvoriti vlastitu sliku na internetu. https://cornersyndikat.de/publ/communityartprojects/ stylomat/5-1-0-6

P: Što mislite o popularnijem antistyle ili trash stilu. Kako ovaj stil korespondira s poznatim grafiti stilovima ulične umjetnosti?
c.s. Obično ljudi misle da je antistil sranje i obično ga ne poštuju. Jer možda imaju drugi koncept savršenstva od našeg. Pokušavamo upravljati novim oblicima i novim miješanim tehnikama. U redu je ako netko želi raditi svojim vlastitim stilom. Strast i dobar provod tijekom procesa slikanja i suradnja s ljudima trebali bi biti na kraju najvažniji dio ove umjetnosti

P: Koliko dugo je ovaj stil popularan u Njemačkoj?
c.s: 5-10 godina. U Berlinu su počeli prvi s tim stilom umjetnici Spair, Clint176, Peps.

P: Što mislite, zašto je ignorant / trash / antistayl sve popularniji?
c.s: Mislim da je to prilika vremena, pravo je pitanje što dolazi nakon antistyle / ignorantstyle.
[plnt2022].

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< engl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Q: What do you thing, why ignorant becomes more and more popular
c.s: I think its the Chance of the Time , what Comes After antistyle/ ignorabtstyle Thats the question

Q: How long is popular in Germany?
c.s: 5-10 years. The First guys started in Berlin: Spair, Clint176, Peps.

Q: Tell me more about initiative to establish your colective?
c.s.:We want to create a collective where everyone can take part and create something special.
Mix some different styles and views on art and enjoy our art’s activities together with friends to have a great time.
Giving an added value with providing a plattform where people can connect to each other to work with other artists, talk and exchange about (new/ interessting) art topics and giving the opportunitiy to place artworks and comission requests.

Q:From whare are you coming?
c.s.:We are based in Germany while a lot of us have different backgrounds. We are a multi cultural group of artists. The majority of us is from the east of Germany (Leipzig and Halle). Some of us also live in the west and north of Germany and also one from Spain.

Q:Who are members of collective?
c.s.:We are building a website where every artist can take part and create their own artists profil. You can also create a profile with your own work and get in contact with other artists on our website. https://cornersyndikat.de/blog/artists/1-0-1

Q: Your aestethic is quiet different than regular graffiti. Could you tell more about styles in street art what you prefer from establishing of group
c.s.:Most of the members of the collective tend to paint abstract things. In our opinion the graffiti’s influence on our art is obvious but we try to get the difference between our art and street art, because street art usually express an opinion or a political critic about specific topics and we don’t.

Q: How do you and in which way collaborate with other groups from your country and international?
c.s.: Yes, we do. It is the he main part of our work to get something done. Which means to organize some walls where people can paint together or to have exhibitions together. We also start to work with digital art which creates more possibilities to work together with different people all over the world. Like our Styolimat Project where everyone can contribute their work and it creates an own picture online. https://cornersyndikat.de/publ/communityartprojects/stylomat/5-1-0-6

Q: What do you think about as more popular antistyle or trash style. How this corespondent with well known graffiti street art styles?
c.s. We always though that antistyle and trash are the same. Normally, they think that antistyle is shitty and they don’t usually respect it. Because perhaps they have another perfection’s concept than ours. We try to manage new shapes and new mixed techniques. But they want to paint only their wild style’s pieces which is also fine. Passion and having a good time during the painting process and collaborating with people should be the main part at the end.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*