Predstavljen Model razvoja DKC Hrvatski dom

28.10.2020. Urbani park HD \\\
Na tiskovnoj konferenciji održanoj u Urbanom parku HD predstavljeni su rezultati provedbe projekta Hrvatski dom u centru te je predstavljen Model razvoja društveno – kulturnog centra Hrvatski dom.

Provedbu projekta zaokružila je voditeljica projekta Ivana Francisković – Olrom dok je Denis Mikšić predstavio sudionički dio izrade Modela upravljanja i pokretanje koordinacijskog tijela za osnivanje Karlovačkog kulturnog klastera. U nastavku pristunima se obratila zamjenica gradonačelnika Andreja Navijalić koja je napomenula da je ovaj projekt još jedan doprinos i korak dalje ka uređenju suvremenog društvenog – centra, dok je Iva Radošević iz arhitektonskog kolektiva PLOT predstavila Model razvoja i uređenja zgrade.
.
Provedbom projekta dosadašnji zagovarački proces koji je pokrenula neformalna mreža udruga okupljenih u platformi KAoperativa, postao je prisutniji i vidljiviji u zajednici. Dionici projekta – djelatnici Grada Karlovca i javnih ustanova u kulturi te djelatnici i članovi udruga u kulturi sudjelovanjem u projektu imali su mogućnost unaprijediti svoje znanje, motivaciju kao i svijest o tome što su društveno-kulturni centri i na koje načine doprinose kvaliteti razvoja i života zajednice.

Kako bi se i u praksi ukazalo na značaj i korist vraćanja zgrade Hrvatskog doma u funkciju društveno-kulturnog centra, tijekom ljeta ove godine uređen je okoliš uz lijevo krilo zgrade Hrvatskog doma. Zapuštena terasa nekadašnjeg Videokluba postala je Urbani park Hrvatskog doma, odnosno dnevni boravak na otvorenom kojim se mogućuje širenje sadržaja i razvoj publike za budući društveno-kulturni centar. U samo nekoliko tjedana od otvorenja, novouređeni prostor donio je nove sadržaje i publike, a s javnim ustanovama u kulturi pokrenuo suradničke aktivnosti kojima se potiče povezivanje nezavisne i institucionalne kulture.

Do završetka evaluacije projekta Hrvatski dom u centru, temeljem Sporazuma s Gradom Karlovcem, prostorom Urbanog parka HD upravljati će Savez udruga KAoperativa. Početkom 2021. godine Grad Karlovac će objaviti Javni poziv kojim će se odabrati upravitelj / koordinator Urbanog parka HD za sljedeće razdoblje.
Sve projektne aktivnosti i započete suradnje temelj su i pokretanju Koordinacijskog savjetodavnog tijela za osnivanje Karlovačkog kulturnog klastera kojim će se u budućnosti dodatno unaprijediti kulturne politike i doprinijeti implementaciji Strategije kulturnog razvoja grada Karlovca.
U smjeru daljnjeg zagovaranja za uređenje i revitalizaciju zgrade Hrvatskog doma i pokretanje društveno-kulturnog centra, tim arhitekata u sastavu Iva Radošević, Luka Lipšinić i Luka Krmpotić izradio je reviziju Modela razvoja društveno-kulturnog centra Hrvatski dom dok je slijedom zaključaka svih provedenih aktivnosti projektni tim izradio priručnik kojim se kroz prikaz djelovanja KAoperative javnosti približavaju pojam i praksa sudioničkog upravljanja u kulturi.
Oba dokumenta će biti dostupna na web stranicama nositelja i partnera projekta.
Primjenom sudioničkog upravljanja u kulturi dugoročno se razvijaju povezujući odnosi suradnje i svijest o pripadnosti i odgovornosti za zajednicu.
~~~~~~~~~~
Projekt Hrvatski dom u centru (UP.04.2.1.0022), sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz program Učinkoviti ljudski potencijali, a provodili su ga tijekom posljednje dvije godine Savez udruga KAoperativa u svojstvu nositelja i Grad Karlovac, u svojstvu partnera.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*