StreamAway 35: Nasilje među mladima

stanica MIR, stream, podcast, poluga KarlovacNasilje među mladima je sve češća pojava na našim ulicama, školama i klubovima. U emisiji govorimo o tome koji su uzroci takve vrste nasilja i kakve su posljedice emocionalnog i fizičkog zlostavljanja. Pripremila: Ana P.

kamatrix_disklejmer_PHARE


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*