16. Filmska revija mladeži i 4. Four river film festival

16. Filmska revija mladeži i 4. Four River Film Festival07.-10.09. Karlovac
Prvih dana rujna Karlovac će biti centar filmskih događanja za mlade kad će biti prikazano 84 filma iz svih djelova Hrvatske i svijeta.

Filmovi će se natjecati za devet od ukupno jedanaest nagrada u kategorijama: animirani film, dokumentarni film, igrani film i kategorija slobodnog stila u kategoriji nacionalnih filmova, te Grand Prix za najbolji film – nagrada koja zapravo ujedinjuje Reviju i Festival.

Prošle je godine uvedena nagrada za promicanje nenasilja na filmu.
U sklopu festivala bit će održano i pet radionica koje su također zamišljene kao doprinos borbi protiv nasilja te debata na temu Potiče li nasilje u filmu nasilje i u stvarnosti.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*