tramadol bei grippe buy tramadol tramadol time in system

soma cigars south main street providence ri carisoprodol soma soma de 3 termos de uma pa

mersyndol forte and valium diazepam 5mg blue valium pill side effects

ultram abuse symptoms buy ultram ultram side effects forum

valium 10mg compared to xanax 2mg buy diazepam xanax or valium for panic attacks

what is the chemical formula for valium buy valium online valium for intestinal spasm

can i take wellbutrin and ambien together buy ambien ambien lyme disease

recreational valium dosage diazepam 5mg buy valium online uk no prescription

what milligram is pink xanax generic xanax effetti uso prolungato xanax

zolpidem online Pueblo buy ambien ambien and mobic

Rasprava “Društveno poduzetništvo i baština”

P6120438U karlovačkoj Knjižnici za mlade u srijedu, 9. prosinca s početkom u 18 sati održat će se rasprava “Društveno poduzetništvo i baština”. Uvod u raspravu dati će Goran Jeras, upravitelj Zaklade za etično financiranje.

Zaklada je osnovana s primarnim ciljem stvaranja preduvjeta za osnivanje prve hrvatske etične razvojne banke. Cilj zadruge je djelovati za zajedničko dobro te putem ebanke, koju osniva i kojom upravlja, osigurati pravo na primanje kredita kroz poslovni proces koji se sastoji od prikupljanja sredstava i prenamjene tih sredstava u različite oblike kredita za poslovne, kulturne, društvene i ekološke projekte. Na taj način ZEF potiče društvenu inkluziju, održivi razvoj, razvoj društvene ekonomije i društvenog poduzetništva te podiže svijest javnosti o ulozi novca i ekonomiji koja se temelji isključivo na kratkoročnim profitima. ZEF vjeruje da je pristup financiranju ljudsko pravo i da profit mora proizaći iz aktivnosti usmjerenih na dobrobit zajednice te da ga treba ravnomjerno raspodijeliti među svim subjektima koji su pridonijeli njegovu stvaranju.

Goran Jeras je rođen u Zagrebu 23. travnja 1980. godine. Usavršio se na čitavom nizu studija, radionica i projekata na području održivnog razvoja financijskim modelima, etičnog bankarstva, upravljanja rizicima, društvene i solidarne ekonomije, lokalno usmjerenog ekonomskog razvoja, strateškog planiranja, kooperativnih upravljačkih modela, ekonomske demokracije, dizajna i arhitekture kompleksnih informatičkih i upravljačkih sustava, aplikacija i filozofije otvorenog koda (open-source), te poslovne sinteze.

Rasprava se se provodi u sklopu projekta “Partnerstvom do dobrog upravljanja” kojeg provode Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka i Grad Karlovac, a financira se iz Europskog socijalnog fonda Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt, čija je vrijednost 162.311,14 kuna, jača kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva za uspostavu javno civilnog partnerstva s lokalnom samoupravom po pitanju održivog upravljanja povijesno/kulturnom baštinom – gradskom jezgrom.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*