xanax dose for fear of flying buy xanax i got xanax percocet lyrics

valium Lakewood buy valium fatal overdose valium

order carisoprodol Syracuse buy soma counteract soma

ultram buy Alexandria buy tramadol tramadol on 10 panel drug screen

tramadol cause blood in stool buy tramadol etodolac 400 mg vs tramadol

buy ambien online Everett buy ambien online ambien 10 mg pink

what milligram is pink xanax generic xanax effetti uso prolungato xanax

can a 10 year old take ambien buy ambien online how to do ambient occlusion in maya 2013

xanax party torino facebook alprazolam no prescription all types xanax pills

generic of ambien cr buy ambien online no prescription effects long term ambien use

Rasprava “Društveno poduzetništvo i baština”

P6120438U karlovačkoj Knjižnici za mlade u srijedu, 9. prosinca s početkom u 18 sati održat će se rasprava “Društveno poduzetništvo i baština”. Uvod u raspravu dati će Goran Jeras, upravitelj Zaklade za etično financiranje.

Zaklada je osnovana s primarnim ciljem stvaranja preduvjeta za osnivanje prve hrvatske etične razvojne banke. Cilj zadruge je djelovati za zajedničko dobro te putem ebanke, koju osniva i kojom upravlja, osigurati pravo na primanje kredita kroz poslovni proces koji se sastoji od prikupljanja sredstava i prenamjene tih sredstava u različite oblike kredita za poslovne, kulturne, društvene i ekološke projekte. Na taj način ZEF potiče društvenu inkluziju, održivi razvoj, razvoj društvene ekonomije i društvenog poduzetništva te podiže svijest javnosti o ulozi novca i ekonomiji koja se temelji isključivo na kratkoročnim profitima. ZEF vjeruje da je pristup financiranju ljudsko pravo i da profit mora proizaći iz aktivnosti usmjerenih na dobrobit zajednice te da ga treba ravnomjerno raspodijeliti među svim subjektima koji su pridonijeli njegovu stvaranju.

Goran Jeras je rođen u Zagrebu 23. travnja 1980. godine. Usavršio se na čitavom nizu studija, radionica i projekata na području održivnog razvoja financijskim modelima, etičnog bankarstva, upravljanja rizicima, društvene i solidarne ekonomije, lokalno usmjerenog ekonomskog razvoja, strateškog planiranja, kooperativnih upravljačkih modela, ekonomske demokracije, dizajna i arhitekture kompleksnih informatičkih i upravljačkih sustava, aplikacija i filozofije otvorenog koda (open-source), te poslovne sinteze.

Rasprava se se provodi u sklopu projekta “Partnerstvom do dobrog upravljanja” kojeg provode Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka i Grad Karlovac, a financira se iz Europskog socijalnog fonda Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt, čija je vrijednost 162.311,14 kuna, jača kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva za uspostavu javno civilnog partnerstva s lokalnom samoupravom po pitanju održivog upravljanja povijesno/kulturnom baštinom – gradskom jezgrom.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*