Novi voditelji Centra za mlade u Grabriku

močvara nova godinaGrad Karlovac i udruge Carpe Diem i Poluga sklopile su ugovor o vođenju projekta Centra za mlade u Grabriku u 2011. godini.

Ugovor o vođenju Centra rezultat je natječaja za odabir voditelja Centra, objavljenog u studenom 2010.godine.

Aktivnosti koje će se provoditi u Centru biti će usuglašene s Nacionalnim i Programom za mlade grada Karlovca. Udruge-voditeljice Centra će uz administrativno vođenje projekta, koordinirati aktivnosti i korisnike, brinuti o promociji centra, vođenju info centra za mlade i drugo.

Grad Karlovac će sudjelovati u financiranju Centtra sa sredstvima u iznosu od 205.000 kuna čime će se financirati rad djelatnika udruga i troškovi prostora. Troškove nabave i održavanja opreme, materijalne i troškove usluga te promotivnih aktivnosti Centra, udruge će financirati iz drugih izvora.

Centar u Grabriku otvoren je, podsjećamo, u veljači 2008.godine s ciljem provođenja programa informiranja, edukacije mladih i za mlade te poticanje i razvoja kulture mladih i kapaciteta civilnog društva.
U izradi je internetska stranica Centra tako da se i na taj način uskoro može očekivati više informacija u vezi daljnjeg rada.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*