Konferencija: Rat, revolucija i sjećanje: Poratni spomenici u post-komunističkoj Europi

spomenici konferencija mimara17.–18. veljače 2017. Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb, Hrvatska
Zagrebački muzej Mimara ugostit će konferenciju na kojoj će se tematizirati poratni spomenici u post-komunističkoj Europi. Na konferenciji bit će predstavljeno 23 predavanja istraživača s područja Europe i SAD-a.

Konferenciju organizira udruga SF:ius – Socijalni rub: zanimljive neispričane priče iz Zagreba u suradnji s ICOMOS-om Hrvatska. Konferencija se održava u sklopu međunarodnog programa (NE)PRIMJERENI SPOMENICI.

Više o konferenciji

Kolektivna trauma nastala u europskoj memoriji nakon II. svjetskog rata, rezultira je podizanjem nebrojenih spomenika diljem cijele Europe u spomen na događaje i bitke te na civilne i vojne žrtve. U razdoblju od skoro 45 godina, kako na području onoga što je u poslijeratnoj podjeli Europe naziva Zapadnim blokom, tako i na području Istočnog bloka i (nesvrstane) Jugoslavije, podizana su brojna spomen-obilježja. Za razliku od dominantnog mišljenja kako su spomen-obilježja podizana na području Istočnog bloka i Jugoslavije rađeni isključivo u duhu soc-realizma te da su podizani po nalogu države, oni se pokazuju kao tipološki i stilski heterogen skup, a podizale su ih jednako i država i lokalna zajednica.

Padom komunizma i uvođenjem tržišne ekonomije i višestranačja, dolazi do bitnih promjena kako na institucionalno-pravnoj razini, tako i na onoj simboličnoj. Unutar pravnog okvira mijenja se funkcioniranje institucija i državnih službi postsocijalističkih država te zakonska regulativa, dok na simboličkoj razini dolazi do odbacivanja nositelja simboličkog kapitala bivšeg sustava.

Uzimajući u obzir opseg ove baštine, ulaganje u ponovno otkrivanje, očuvanje i konzervatorski tretman spomen-obilježja zahtijeva velika financijska sredstva. No prije nego se postavi pitanje financiranja, nužno se pitati: treba li se ta osporena baština restaurirati i za koga to činiti? Na koje je načine promjena političke paradigme ove spomenike učinila nepoželjnima u novonastalim postsocijalističkim državama? Jesu li procesi nijekanja i potiskivanja doprinijeli poništenju izvorno upisanog ideološkog naboja tih namjernih spomenika? Ako jesu, možemo li i smijemo li ih danas tretirati isključivo kao nositelje estetskih vrijednosti, čak i kada su očuvani kao fragmenti? Mogu li se ovi spomenici kao relikti jedne zanjekane prošlosti početi promišljati kao dio turističke industrije? Mogu li se i trebaju li se oštećeni ili razoreni spomenici vratiti u stanje izvorne cjelovitosti ili je u konzervatorskom tretiranju potrebno komemorirati i razdoblje nijekanja, potiskivanja i oštećivanja? Kakva je uloga baštinskih zajednica u odnosu na preživljavanje i oživljavanje te baštine?

Radni jezik na konferenciji je engleski.

Program

WAR, REVOLUTION AND MEMORY: Post‐War Monuments in Post‐Communist Europe
CONFERENCE PROGRAMME

Friday, 17th of February 2017

9:00‐9:30 OPENING SPEECH – Moderating Vjeran Pavlaković, Marko Špikić
9:30‐10:15 Bogusław Szmygin: Former Nazi ConcentraƟon Camps as Heritage – Problems and
Challenges
10:15‐10:45 Viktoriya Sukovata: The Memory About World War II in the Soviet and Post‐Soviet
Ukraine and the Holocaust Monuments in Kharkiv
10:45‐11:15 Hannah Wilson: The Re‐ConceptualisaƟon of Sobibor Memorial Site
11:15‐12:00 DISCUSSION
12:00‐12:20 COFFEE BREAK
12:20‐12:50 Mischa Gabowitsch: Soviet and Post‐Soviet War Memorials: Complexity and
ConƟnuity
12:50‐13:20 Petra Švardová: CommemoraƟon and RepresentaƟon of World War II at Soviet War
Memorials
13:20‐13:30 COFFEE BREAK
13:30‐14:00 Oleksandra Gaidai: Building Fences or Bridges: War Memorial Sites in Contemporary
Ukraine
14:00‐14:30 Ekaterina Bobrova: The Analysis of Commemoration of Soviet Forced Workers and
War Prisoners Who Died in German CapƟvity During the Second World War
14:30‐14:50 DISCUSSION
14:50‐16:20 LUNCH BREAK
16:20‐16:50 Ina Belcheva: Problematic Memory of the Second World War: Three War Memorials
in Sofia from the 1950s
16:50‐17:20 Agata Rogoś: The (Un)Wanted Heritage in the Rural Landscapes of Albania
17:20‐17:30 COFFEE BREAK
17:30‐18:00 Oto Luthar: Memorial Landscape and Slovenian Post‐Truth Historiography
18:00‐18:30 Lejla Gačanica: The ParƟsan Necropolis: Mostar’s Symbol of Broken Memories
18:30‐19:00 DISCUSSION

Saturday, 18th of February 2017

ModeraƟng Lana Lovrenčić, Sanja Potkonjak

9:15‐9:45 Nenad Lajbenšperger: Puƫng Under the State ProtecƟon the Sites and Objects
Related to the NaƟonal LiberaƟon War and the RevoluƟon in Serbia (1947–2017)
9:45‐10:15 Andrew Lawler: Taking Stock: the SituaƟon of Monuments Commemorating the
People’s LiberaƟon War, Struggle and Movement on the Territory of the Former SR Bosnia &
Herzegovina
10:15‐10:25 COFFEE BREAK
10:25‐10:55 Laura Demeter: Monuments Preservation a MaƩer of State Security and Regime
Change in Post 1989 Romania
10:55‐11:25 Darija Perković, Željka Perković: Are There Any Inappropriate Monuments in the Brod‐
Posavina County?
11:25‐12:00 DISCUSSION
12:00‐12:20 COFFEE BREAK
12:20‐12:50 Helena Stublić: The Question of Difficult Heritage – and What to Do with It?
12:50‐13:20 Sandra Križić Roban: Counter‐Monument to a Monument
13:20‐13:30 COFFEE BREAK
13:30‐14:00 Linnea West: Memento Park and Skopje 2014: TransiƟon, Monuments, and Memory
14:00‐14:30 Tomislav Oroz, Nevena Škrbić Alempijević: From RepresentaƟon of History to the
Living Monument: Memorializing Peasant Revolt and MaƟja Gubec in Gornja Stubica
14:30‐14:50 DISCUSSION
14:50‐16:20 LUNCH BREAK
16:20‐16:50 Edita Mušić, Carola S. Neugebauer: (Local) Perspectives on War Memorials in Serbia –
the Case of Kadinjača
16:50‐17:20 Sanja Lončar, Alma Trauber: War Heritage and War Tourism as Development PotenƟal
in Post‐Conflict Regions. RealiƟes and Obstacles in the Sisak‐Moslavina County, CroaƟa
17:20‐17:30 COFFEE BREAK
17:30‐18:00 Sanja HorvaƟnčić: What Is to Be Done? WWII Monuments in CroaƟa Between the
Official Disinheritance and the Heritage‐from‐Below Strategies
18:00‐18:30 Milivoj Dretar: ReconstrucƟon of Memorial Hospital Gabrinovec
18:30‐19:00 DISCUSSION


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*