tryptophan and xanax interactions buy xanax can you get hooked on xanax

soma mou karaoke buy soma soma diazepam interactions

i'm hungry on phentermine buy phentermine online can phentermine cause ulcers

tramadol clorhidrato in english buy tramadol dolcontin vs tramadol

latest study on ambien ambien price news anchor ambien

tramadol help anxiety buy tramadol online qual Г© o principio ativo do tramadol

reasons why valium is prescribed valium without prescriptions clonazepam compared valium

ultram online Albuquerque buy tramadol can i give my dog benadryl with tramadol

can you take ambien with painkillers buy ambien why does ambien make me cough

can u snort a orange valium valium online ou acheter valium

Konferencija: Rat, revolucija i sjećanje: Poratni spomenici u post-komunističkoj Europi

spomenici konferencija mimara17.–18. veljače 2017. Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb, Hrvatska
Zagrebački muzej Mimara ugostit će konferenciju na kojoj će se tematizirati poratni spomenici u post-komunističkoj Europi. Na konferenciji bit će predstavljeno 23 predavanja istraživača s područja Europe i SAD-a.

Konferenciju organizira udruga SF:ius – Socijalni rub: zanimljive neispričane priče iz Zagreba u suradnji s ICOMOS-om Hrvatska. Konferencija se održava u sklopu međunarodnog programa (NE)PRIMJERENI SPOMENICI.

Više o konferenciji

Kolektivna trauma nastala u europskoj memoriji nakon II. svjetskog rata, rezultira je podizanjem nebrojenih spomenika diljem cijele Europe u spomen na događaje i bitke te na civilne i vojne žrtve. U razdoblju od skoro 45 godina, kako na području onoga što je u poslijeratnoj podjeli Europe naziva Zapadnim blokom, tako i na području Istočnog bloka i (nesvrstane) Jugoslavije, podizana su brojna spomen-obilježja. Za razliku od dominantnog mišljenja kako su spomen-obilježja podizana na području Istočnog bloka i Jugoslavije rađeni isključivo u duhu soc-realizma te da su podizani po nalogu države, oni se pokazuju kao tipološki i stilski heterogen skup, a podizale su ih jednako i država i lokalna zajednica.

Padom komunizma i uvođenjem tržišne ekonomije i višestranačja, dolazi do bitnih promjena kako na institucionalno-pravnoj razini, tako i na onoj simboličnoj. Unutar pravnog okvira mijenja se funkcioniranje institucija i državnih službi postsocijalističkih država te zakonska regulativa, dok na simboličkoj razini dolazi do odbacivanja nositelja simboličkog kapitala bivšeg sustava.

Uzimajući u obzir opseg ove baštine, ulaganje u ponovno otkrivanje, očuvanje i konzervatorski tretman spomen-obilježja zahtijeva velika financijska sredstva. No prije nego se postavi pitanje financiranja, nužno se pitati: treba li se ta osporena baština restaurirati i za koga to činiti? Na koje je načine promjena političke paradigme ove spomenike učinila nepoželjnima u novonastalim postsocijalističkim državama? Jesu li procesi nijekanja i potiskivanja doprinijeli poništenju izvorno upisanog ideološkog naboja tih namjernih spomenika? Ako jesu, možemo li i smijemo li ih danas tretirati isključivo kao nositelje estetskih vrijednosti, čak i kada su očuvani kao fragmenti? Mogu li se ovi spomenici kao relikti jedne zanjekane prošlosti početi promišljati kao dio turističke industrije? Mogu li se i trebaju li se oštećeni ili razoreni spomenici vratiti u stanje izvorne cjelovitosti ili je u konzervatorskom tretiranju potrebno komemorirati i razdoblje nijekanja, potiskivanja i oštećivanja? Kakva je uloga baštinskih zajednica u odnosu na preživljavanje i oživljavanje te baštine?

Radni jezik na konferenciji je engleski.

Program

WAR, REVOLUTION AND MEMORY: Post‐War Monuments in Post‐Communist Europe
CONFERENCE PROGRAMME

Friday, 17th of February 2017

9:00‐9:30 OPENING SPEECH – Moderating Vjeran Pavlaković, Marko Špikić
9:30‐10:15 Bogusław Szmygin: Former Nazi ConcentraƟon Camps as Heritage – Problems and
Challenges
10:15‐10:45 Viktoriya Sukovata: The Memory About World War II in the Soviet and Post‐Soviet
Ukraine and the Holocaust Monuments in Kharkiv
10:45‐11:15 Hannah Wilson: The Re‐ConceptualisaƟon of Sobibor Memorial Site
11:15‐12:00 DISCUSSION
12:00‐12:20 COFFEE BREAK
12:20‐12:50 Mischa Gabowitsch: Soviet and Post‐Soviet War Memorials: Complexity and
ConƟnuity
12:50‐13:20 Petra Švardová: CommemoraƟon and RepresentaƟon of World War II at Soviet War
Memorials
13:20‐13:30 COFFEE BREAK
13:30‐14:00 Oleksandra Gaidai: Building Fences or Bridges: War Memorial Sites in Contemporary
Ukraine
14:00‐14:30 Ekaterina Bobrova: The Analysis of Commemoration of Soviet Forced Workers and
War Prisoners Who Died in German CapƟvity During the Second World War
14:30‐14:50 DISCUSSION
14:50‐16:20 LUNCH BREAK
16:20‐16:50 Ina Belcheva: Problematic Memory of the Second World War: Three War Memorials
in Sofia from the 1950s
16:50‐17:20 Agata Rogoś: The (Un)Wanted Heritage in the Rural Landscapes of Albania
17:20‐17:30 COFFEE BREAK
17:30‐18:00 Oto Luthar: Memorial Landscape and Slovenian Post‐Truth Historiography
18:00‐18:30 Lejla Gačanica: The ParƟsan Necropolis: Mostar’s Symbol of Broken Memories
18:30‐19:00 DISCUSSION

Saturday, 18th of February 2017

ModeraƟng Lana Lovrenčić, Sanja Potkonjak

9:15‐9:45 Nenad Lajbenšperger: Puƫng Under the State ProtecƟon the Sites and Objects
Related to the NaƟonal LiberaƟon War and the RevoluƟon in Serbia (1947–2017)
9:45‐10:15 Andrew Lawler: Taking Stock: the SituaƟon of Monuments Commemorating the
People’s LiberaƟon War, Struggle and Movement on the Territory of the Former SR Bosnia &
Herzegovina
10:15‐10:25 COFFEE BREAK
10:25‐10:55 Laura Demeter: Monuments Preservation a MaƩer of State Security and Regime
Change in Post 1989 Romania
10:55‐11:25 Darija Perković, Željka Perković: Are There Any Inappropriate Monuments in the Brod‐
Posavina County?
11:25‐12:00 DISCUSSION
12:00‐12:20 COFFEE BREAK
12:20‐12:50 Helena Stublić: The Question of Difficult Heritage – and What to Do with It?
12:50‐13:20 Sandra Križić Roban: Counter‐Monument to a Monument
13:20‐13:30 COFFEE BREAK
13:30‐14:00 Linnea West: Memento Park and Skopje 2014: TransiƟon, Monuments, and Memory
14:00‐14:30 Tomislav Oroz, Nevena Škrbić Alempijević: From RepresentaƟon of History to the
Living Monument: Memorializing Peasant Revolt and MaƟja Gubec in Gornja Stubica
14:30‐14:50 DISCUSSION
14:50‐16:20 LUNCH BREAK
16:20‐16:50 Edita Mušić, Carola S. Neugebauer: (Local) Perspectives on War Memorials in Serbia –
the Case of Kadinjača
16:50‐17:20 Sanja Lončar, Alma Trauber: War Heritage and War Tourism as Development PotenƟal
in Post‐Conflict Regions. RealiƟes and Obstacles in the Sisak‐Moslavina County, CroaƟa
17:20‐17:30 COFFEE BREAK
17:30‐18:00 Sanja HorvaƟnčić: What Is to Be Done? WWII Monuments in CroaƟa Between the
Official Disinheritance and the Heritage‐from‐Below Strategies
18:00‐18:30 Milivoj Dretar: ReconstrucƟon of Memorial Hospital Gabrinovec
18:30‐19:00 DISCUSSION


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*