Jagoda Munić: Izgradnja HE Ombla može ugroziti 15.000 ljudi

he ombla dubrovnikVoditeljica Progama zaštite prirode u Zelenoj akciji pojašnjava razloge zbog kojih traže zaustavljanje procesa izdavanja dozvola za projekt izgradnje nove hidroelektrane.

Jagoda Munić kaže kako bi planirana HE Ombla potopila špiljski sustav Vilina jama

Zelena akcija, ekološka je udruga koja posljednjih dana želi upozoriti javnost na odluku Vlade o izgradnji hidroelektrane Ombla na dubrovačkom području, a Jagoda Munić voditeljica Progama zaštite prirode te udruge pojašnjava razloge zbog kojih traže zaustavljanje procesa izdavanja dozvola za projekt izgradnje nove hidroelektrane.

* Prošlo je više od mjesec dana kako je Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia poslala dopis u kojem od Vlade RH te premijera Zorana Milanovića traži zaustavljanje procesa izdavanja dozvola za projekt izgradnje hidroelektrane Ombla te odbacivanje projekta zbog brojnih nedostataka. Prije tjedan dana ste na istu adresu poslali i otvoreno pismo, uz podšku 40-ak udruga i inicijativa iz cijele Hrvatske. Jeste li dobili odgovor?

– Otvoreno pismo Vladi je poslano 27. 4. 2012. uz podršku četrdesetak organizacija civilnog društva i Gradskog kotora Komolac, ali na njega još nismo dobili odgovor, kao ni na dopis koji smo poslali Vladi RH još 26. 3. 2012. Također smo im 3.5. poslali upit za informiranje o rezultatima revizije Studije utjecaja na okoliš, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. * Zbog čega Zelena akcija traži da se zaustavi proces izdavanja dozvola za projekt izgradnje HE Ombla? – Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš za HE Ombla izdano je još 1999. godine, iako prema Zakonu o zaštiti okoliša iz 2007. rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš prestaju vrijediti u roku od dvije godine od donošenja. Stari Zakon o zaštiti okoliša ne spominje koliko vremenski vrijede rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš niti ne predviđa da su ona bez vremenskog važenja. Spomenuti zakon iz 2007. je tu pravnu prazninu ispunio te naglasio da se neće primjenjivati stari propisi koji su u suprotnosti sa novim Zakonom o zaštiti okoliša iz 2007. Također, treba naglasiti da je studija utjecaja na okoliš za HE Ombla na temelju koje je izdano rješenje iz 1999. trenutno na reviziji koju provodi Ministarstvo zaštite prirode i okoliša te očekujemo objavu rezultata.

* Koji bi bili nedostaci i kakav utjecaj na dubrovačko područje ako se ta hidroelektrana izgradi?

– Planirana HE Ombla potopila bi špiljski sustav Vilina jama – Ombla koji ima vrlo visoku bioraznolikost te je u planu zaštite kao dio europske mreže zaštićenih područja – Natura 2000. Hidroelektrana se planira graditi u području krša, koje je izuzetno porozno. Nitko doista ne zna koliko su podzemni kanali isprepleteni i podzemen vode povezane te se betoniranjem tih kanala mogu izazvati neželjeni efekti na povezane sustave podzemnih voda. Treba napomenuti da se HE Ombla planira napraviti tako da se napravi brana unutar špiljskog sustava Vilina Jama – Izvor Omble, koji je povezan i sa rijekom Trebišnjicom. Time bi HE imala prekogranični utjecaj na cijeli sustav Trebišnjice. Na nedavnom primjeru HE Lešće, koje je nakon probnog rada, pokazao da se je nivo podzemnih voda povećao i plavi okolna područja, da se nivo podzemnih voda nizvodno od brane smanjio te da dolazi do vodnog vala, možemo povući paralelu sa posljedicama HE Omble. Pri tom je HE Ombla još veći i opasniji zahvat od HE Lešće jer se brana nalazi u podzemlju, a i područje Dubrovnika je poznato kao potresima najugroženije područje u Hrvatskoj. Nizvodo od brane živi 15.000 ljudi.

Teške posljedice i nepitka voda

* Prilikom donošenja Studije utjecaja na okoliš 1999. godine eliminiran je dr. sc. Bonacci iz Stručne komisije za njezinu procjenu. Na što je on upozoravao zbog čega je “maknut” s tog slučaja?

Dr. sc. Ognjen Bonacci je zaključio da se Studija utjecaja na okoliš za HE Ombla ne može prihvatiti, jer HE Ombla ne predstavlja višenamjenski hidroenergetski sustav. Bonacci smatra da ukoliko bi se uspjelo napraviti potpuno nepropusnu zavjesu (što je vrlo upitno) te vodu u podzemlju podići na kotu od 130 metara nadmorske visine sigurno bi došlo do preljevanja voda iz sliva izvora Omble u sliv izvora Zaton, Slavljen i Zavrelje kao i moguća pojava brojnih drugih izvora, a što je problem čije posljedice nije moguće sagledati bez daljnjih izučavanja. Postoji opravdana bojazan da bi neki od ovih procesa mogli biti vrlo štetni i opasni za širu regiju i sam grad Dubrovnik. Nadalje, površina sliva Omble nije 600 četvornih metara, već je znatno veća i kreće se od 800 do 900 četvornih metara. Granice sliva Omble prema izvoru Zaton netočno su određene u Studiji te se u najjužnijem dijelu nalaze 3 do 5 km istočnije od ucrtanih na karti. Male vode Omble nisu točno određene i mogu pasti ispod 4m3/s. Formiranjem stalne podzemne akumulacije, tj. povećanjem volumena vodonosnika utjecat će se na povećanu seizmičku aktivnosti u ionako trusnom području. Ova se činjenica ne smije zanemariti jer bi to moglo imati teške posljedice. Poseban problem predstavljat će zaštita kakvoće vode izvora Omble tijekom izgradnje a osobito tijekom injektiranja. Potpuno je nejasno da li će biti moguće učinkovito zašiti kakvoću vode kojom se vrši opskrba Dubrovnika pitkom vodom.

* Članovi Europskog parlamenta upozoravaju kako nije napravljen postupak Procjene utjecaja na prirodu. Što očekujete od članice EU parlamenta Rebecce Harns koja je nedavno tražila objašnjenje od Europske komisije budući da je Europska banka za obnovu i razvoj odobrila kredit za projekt HE Ombla koji se temelji na staroj studiji utjecaja na okoliš iz 1999. godine, a bez procjene utjecaja na prirodu što nalaže Natura2000 i druga pravna stečevina EU?

– Gospođa Harns je uputila službeni upit Europskoj komisiji o HE Ombla, a očekujemo da će i dalje biti aktivna, zajedno sa svojim kolagama, u inzistiranju da EK ne podupire ovaj projekt.

Poskupljenje struje

* Električna energija je već poskupjela za velikih 19 posto. Koliko bi poskupljenje donijela izgradnja ovakve hidroelektrane budući je za ovaj projekt Vlada RH jamac HEP-u za kredit od Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od čak 123 milijuna eura?

– Konzultanti EBRD-a Tractabel Engineering i Projektni Biro Split su zaključili da “projekt neće povratiti investicijske troškove, nego će zahtjevati dodatne troškove… izgradnja HE Ombla može se jedino izgraditi uz značajno financiranje Vlade RH.” Izvještaj konzultanata dodaje kako se problem ekonomske neisplativosti može riješiti i povećanjem cijene električne energije za 200 posto što je rješenje koje građani RH neće dočekati s oduševljenjem. HEP naravno tvrdi da ove računice nisu točne i da u završnom izvještaju konzultanata takvo nešto ne stoji. Međutim, taj završni izvještaj, ukoliko postoji, nije nikad objavljen, a HEP tvrdi da ga ni ne može objaviti jer je izvještaj u vlasništvu EBRD-a.

* Što ćete dalje činiti kako biste spriječili izgradnju HE Ombla?

– Pozivamo građane Hrvatske da nam se pridruže u borbi protiv uništenja Omble i poskupljenja struje, a djelovat ćemo svim uobičajenim sredstvima koja se koriste u kampanjama javog zagovaranja, kako bismo konačno uvjerili Vladu RH da odustane od ovakvih štetnih investicija.

Maja Celing Celić
izvor: civilnodrustvo.hr


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*