Početak projekta Star Voice

Star VoiceZapočela je provedba EU projekta „STAR VOICE: Karlovačko javno – civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju stare gradske jezgre – Zvijezde“.

Projekt se provodi u sklopu natječaja IPA 2012: Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima. Nositelj projekta je KA-MATRIX – udruga za društveni razvoj, a partneri su Grad Karlovac, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Udruga za razvoj građanske i političke kulture Polka i Veleučilište u Karlovcu.

Kroz projekt je provesti deliberativne oblike sudjelovanja građana u upravljanju javnim dobrima grada Karlovca i omogućiti građanima, organizacijama civilnog društva i ključnim dionicima aktivno nadziranje i sudjelovanje u „zajedničkom upravljanju lokalne zajednice” gradskom jezgrom.

Aktivnosti koje će biti provedene u naredna dva mjeseca uključuju pripremu podataka materijala za deliberativno anketiranje, stvaranje lokalne koalicije (koja uključuje redovite sastanke organizacija civilnog društva, gradskih vlasti i građana), izradu promotivnih materijala i redizajn interaktivnog web-portala „Aktiviraj Karlovac!“.

Više informacija o projektu kao i tijek aktivnosti može se pratiti na internetskim stranicama udruge KA-MATRIX i društvenim mrežama.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*