Predavanje arhitekta Vladimira Petrovića Zvijezda i Karlovac

zvijezda karlovac petrović ka-matrix
Zvijezda i Karlovac
U okviru projekta Star Voice u Knjižnici za mlade održat će se predavanje karlovačkog arhitekta Vladimira Petrovića “Zvijezda i Karlovac”, u kojem će direktor tvrtke ADF tematizirati urbanistički odnos gradske jezgre i ostatka grada. Predavanje će se održati u četvrtak 27. listopada 2016. godine s početkom u 19 sati u Knjižnici za mlade, Banjavčićeva 8, Karlovac. Predavanje se održava u sklopu projekta “STAR VOICE – karlovačko-javno civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju gradske jezgre Zvijezde”. Cilj projekta “STAR VOICE” je uključiti veći broj građana u upravljanje Zvijezdom te

ojačati partnerstvo javnog i civilnog sektora. Tijekom provedbe projekta provest će se deliberativni oblici sudjelovanja građana u upravljanju javnim dobrima kako bi se omogućio aktivan nadzor i sudjelovanje u upravljanju gradskom jezgrom. Projekt provode Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, Grad Karlovac, Veleučilište Karlovac, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Karlovcu i Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka. Financira se iz IPA fonda Europske unije. Vrijednost projekta je 152.988,07 eura, a odobreno je 130.398,07 eura.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*