xanax before pet scan buy alprazolam online xanax serotonin levels

does xanax make you drowsy generic xanax xanax 1 mg tabletės

como fazer a soma dos elementos de uma matriz soma online soma bringer wallpaper

how long does a 5mg dose of valium last buy valium online buy valium in australia online

is tramadol good for gallstone pain buy tramadol xanax and tramadol recreational

xanax vicio buy cheap xanax ketamine xanax combination

remedio cloridrato de tramadol tramadol 50 information of tramadol

precio de valium 5 cheap diazepam valium and zyprexa

diazepam buy Wichita Falls buy valium online valium angstst¶rung

ambien vs lunesta vs sonata buy ambien online does 2.5mg ambien work

Predavanje Kako uključiti građane u upravljanje javnim dobrima?

P6120438U okviru projekta Star Voice u Knjižnici za mlade održat će se predavanje Kako uključiti građane u upravljanje javnim dobrima? na kojem će govoriti arhitekti Miranda Veljačić i Dinko Peračić iz Platforme 9,81. Predavanje će se održati 28. prosinca 2016. godine s početkom u 19 sati u Knjižnici za mlade u Karlovcu, Banjavčićeva 8, u suradnji s programskom platformom Urbanistička početnica.

Arhitektonski kolektiv Platforma 9,81 svoju djelatnost temelji na pravednom i održivom raspolaganju prostornim resursima i sudjelovanju svih građana u prostornom razvoju. Zalaže se za prostornu pravdu te informirano, educirano i aktivno građanstvo uključeno u prostorni razvoj zajednice. Područje djelovanja usmjereno je razvoju modela održivog prostornog razvoja, posebice razvoja novih modela javnih i kulturnih prostora kroz stvaranje inovativnih organizacijskih osnova za djelovanje u kulturi. Utjecaj djelovanja udruge uglavnom se odnosi na promjene u društvu na područjima kulture i socijalno održivom prostornom razvoju uz participaciju građana. Predavanje će se održati u sklopu projekta “STAR VOICE – karlovačko-javno civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju gradske jezgre Zvijezde”. Cilj projekta “STAR VOICE” je uključiti veći broj građana u upravljanje Zvijezdom te ojačati partnerstvo javnog i civilnog sektora. Provode ga Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, Grad Karlovac, Veleučilište Karlovac, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka. Financira se iz IPA fonda Europske unije. Vrijednost projekta je 152.988,07 eura, a odobreno je 130.398,07 eura.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*