Predstavljenje lokalne agende za karlovačke rijeke

eko pan karlovacU karlovačkom Centru za mlade na Gazi članovi udruge Eko PAN predstavili su agendu “Upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka“.

Na samoj agendi se radilo šest mjeseci kroz nekoliko tematskih vijeća u kojima su, uz članove PAN-a, sudjelovale i druge udruge civilnoga društva grada Karlovca te predstavnici Grada Karlovca koji je i partner u cijelom projektu koji je započeo u ožujku prošle godine.

Predstavljeni dokument, koji je tiskan u nakladi od 500 komada, ide na usvajanje od stane Gradskog vijeća i, ukoliko bude usvojem, može se reći da je i službeno postavljen kao gradski dokument strateškoga karaktera. Iz Eko PAN-a najavljuju kako će nastaviti s radom na zaštiti rijeka i budućim projektima koji su predviđeni u agendi i ukoliko dokument ne bude prihvaćen od stane Grada Karlovca.

Posebno je izdvojena namjera udruge za pokretanja Centra za vode koji bi se i dalje bavio ovom tematikom. Stoga je potrebno objediniti sve ideje i interese i uključiti civilni, javni i poslovni sektor čije je sudjelovanje izostalo u radu tematskih vijeća.

Denis Frančišković naglasio je kako je sama vrijednost projekta u uključivanju svih dionika u dijalog od samoga početka pri donošenju ovoga dokumenta što inače nije praksa i što nedostaje na gradskoj ali i državnoj razini: “Potrebno je spomenuti kako u velikoj mjeri nedostaje transparentnosti i pravovremenog informiranja građana, kako po pitanju zaštite i gospodarenja vodama, tako i ostalim pitanjima u gradu.”

Zaključeno je kako karlovačke rijeke pripadaju svima, pa se tako niti ne može donositi odluke iza zatvorenih vrata već je za rješavanje ovih, ali i svih drugih pitanja i problema u zajednici, potrebno pokrenuti javne razgovore, rasprave i debate da bi se došlo do rješenja koja su stvarno u skladu s mišljenjima, potrebama i interesima svih građana.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*