Radionica: Javne politike – javno zagovaranje politika za mlade i razvoja nezavisne kulture

19.02. od 15:00 Centar za mlade Na Gazi, Karlovac
Domaći – udruga za kreativni razvoj u karlovačkom Centru za mlade na Gazi organizira radionicu Javne politike – javno zagovaranje politika za mlade i razvoja nezavisne kulture.

Radionica je namijenjena prvenstveno organizacijama koje djeluju na polju nezavisne kulture i kulture mladih.
Voditeljica radionice Emina Bužinkić sudionike/ice će upoznati s konceptom, uporištima i primjerima javnih politika poput politike za mlade, razvoja civilnoga društva i nezavisne kulture. Uz to biti će riječi o načelima sudjelovanja javnosti u oblikovanju javnih politika i javnom zagovaranju promjena određenih politika kao i strateškom razmišljanju u javnom djelovanju i organiziranju. Na koncu će se raditi na praktičnom osmišljavanju utjecanja na javne politike u lokalnoj zajednici.
Edukacija se provodi u okviru projekta KA-operativa uz potporu zaklade Kultura Nova.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*