accidentally taking 2 ambien buy ambien purchase zolpidem Washington

sick after xanax alprazolam xanax my dog accidentally ate a xanax

ambien cr milligrams buy ambien online no prescription dwi ambien

get valium Palm Bay buy valium online valium dosage sleep

sobril versus valium diazepam 5mg valium for jaw clenching

a soma de todos os primeiros quarenta numeros naturais buy soma online can you take soma with zoloft

will xanax cause memory loss buy xanax adderall and xanax used together

soma asya kömür buy soma can you take ambien and soma together

mixing citalopram and xanax buy xanax online xanax gay wedding youtube

order zolpidem Idaho buy ambien death from ambien and alcohol

Radionice Reload – Mapiranje i urbano planiranje

12.-14.10.2017. Infoshop///MUZA, Haulikova 22
KA-MATRIX organizira u okviru programa Nova kultura – Hibridni grad .017. radionicu Reload – Mapiranje i urbano planiranje. Radionica će se održati od 12. do 14. listopada u prostoru MUZA-e, Haulikova 22, 1. kat, Infoshop, a voditelj je arhitekt Luka Lipšinić.

Radionicama Reload – Mapiranje i urbano planiranje želi se upoznati polaznike s osnovama planiranja i mapiranja urbanog prostora, te kroz vrlo pojednostavljenje metodologije arhitektonsko urbanističke prakse, smisliti projekte/instalacije u prostoru koje će privremeno poboljšati kvalitetu okoline u kojoj se nalaze s tendencijom širenja na sve strukture svakodnevnog života u gradskoj četvrti “Zvijezda”. Sama radionica će funkcionirati također kao vrsta umjetničkog performansa kojim će sudionici osvještavati prolaznike na određene kvalitete prostora u kojem se nalaze i žive. Program na analitički i istraživački način koristi metode umjetničko aktivističkog angažmana u prostoru kako bi povećao svijest građana o ponovnoj upotrebi kulturnog i javnog dobra o mogućnostima proizvodnje i distribucije programa u suvremenoj kulturi i umjetnosti kroz primjenu novih metoda i formata.
Voditelj programa bit će karlovački arhitekt Luka Lipšinić.

Sudjelovanje je otvoreno za sve zainteresirane građane/ke bez obzira na stručno predznanje. Prijave za radionice nisu obavezne, no molimo sve koji žele sudjelovati da nas kontaktraju na 095 4446880 ili mail info@ka-matrix.hr kako bi na vrijeme stigli pripremiti potreban materijal.

Program radionice sastoji se iz sljedećih segmenata:

četvrtak 12.10.2017 17:00
Predavanje Uvod u urbanizam: kroz razgovor sa sudionicima i praktične primjere pojasniti će se što je urbano planiranje i mapiranje, na koji način se provodi i čemu služi. Sudionici će odabrati lokacije dijelove grada kojima će se baviti u daljnjem procesu.

Petak 13.10.2017. 17:00
Radionica mapiranja – kroz šetnju dijelovima grada koji sudionici odaberu promišljat će se umjetničko-aktivističke mogućnosti i lokacije za urbane intervencije u javnom prostoru.

Subota 14.10.2017. 10:00
Radionica osmišljavanja privremenih instalacija i postavljanja u prostor – priprema prezentacije svog plana i daljnje akcije.

U nastavku projekta tijekom 2018. godine radit će se na realizaciji jedne instalacije koja će biti postavljena u javnom prostoru.

Program Nova kultura_Hibridni grad .017 organizira udruga KA-MATRIX uz potporu Ministarstva kulture RH, Zaklade Kultura Nova, Grada Karlovca i Karlovačke županije

Službeni Facebook event


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*