MMH reagirala na poziv na bojkot zagrebačkog Savjeta mladih

mladi zagreb zadar mmhSavjet mladih Grada Zagreba poziva na bojkot “Konferencije savjeta mladih lokalne i regionalne samouprave” koji u Zadru 5. i 6. studenog 2011.  organizira Mreže mladih Hrvatske.

Iz Mreže mladih smatraju da su u otvorenom pismu Savjet mladih Grada Zagreba iznešene neistine i krive informacije koje uz štetu ugledu MMH, mogu na negativan način utjecati i na buduću suradnju između organizacija mladih i savjeta mladih, koju drže ključnom za daljnji razvoj sektora mladih na lokalnoj razini.

Prenosimo reakciju Mreže mladih Hrvatske :

Na samom početku pisma SMGZ navodi da su oni najrelevantniji za davanje prijedloga i primjedbi na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o savjetima mladih (dalje u tekstu Zakon) jer Zakon direktno uređuje njihov rad. Stav MMH je da su savjeti mladih bitni dionici koji su pozvani da daju primjedbe i prijedloge za unapređenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o savjetima mladih, međutim to pravo nije i ekskluzivno rezervirano za njih. Ovaj Zakon ima veliki utjecaj na djelovanje svih oblika organiziranja mladih i za mlade (organizacije mladih i za mlade, političke pomlatke, klubove i centre za mlade itd…) pa MMH drži kako se sve organizirane skupine mladih i za mlade, kao dionici takvog Zakona, imaju pravo očitovati te iznijeti prijedloge i primjedbe na isti.
Podsjeća se kako je upravo MMH, uz snažnu podršku svojih članica odigrala ključnu ulogu u iniciranju, izradi te usvajanju ovog Zakona u periodu 2005. – 2007. Iz navedenih razloga MMH kao krovna organizacija mladih u Republici Hrvatskoj je kreirala te poslala argumentirane prijedloge i primjedbe na Zakon. Isti prijedlozi i primjedbe su nastali u suradnji između članica MMH na temelju konzultacija sa savjetima mladih i JL(R)S koje je MMH organizirala u 2010. godini u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu, te na temelju prijedloga naših članica čiji su predstavnici/ce sudjelovali/e u radu raznih savjeta mladih u RH.
MMH nije nikada nametala ostalim dionicima svoje prijedloge i primjedbe na Zakon već ih je otvoreno pozivala da ih podrže ukoliko se sa njima slažu, pritom ostavljajući prostor da se Komentari dodatno prodiskutiraju s neistomišljenicima. U MMH vjeruju da široka javna rasprava ne samo da doprinosi tome da zakoni, strategije i ostali bitni javni dokumenti budu bolji, već i da im daje komponentu koja je apsolutno ključna za njihovu provedbu: LEGITIMNOST. Stoga, pozivaju SVU zainteresiranu javnost da svoje komentare, prijedloge i primjedbe na ovaj Zakon dostave resornom ministarstvu, neovisno o tome slažu li se s primjedbama i prijedlozima MMH.

Kroz otvoreno pismo SMGZ dovodi se u pitanje legitimitet MMH kao krovne organizacije mladih u RH, zbog čega se smatra da je učinjena šteta reputaciji MMH. Legitimitet MMH da se naziva krovnom organizacijom mladih u RH proizlazi iz toga da je MMH jedina mreža mladih u RH koja okuplja 61 članicu iz redova organizacija mladih i za mlade.
Osim brojnosti članstva MMH legitimitet pronalazi i u tome da je članica Europskog foruma mladih, a u članstvo je primljena iz razloga što obavlja funkciju nacionalnog vijeća mladih. MMH je kroz svoje zagovaračke aktivnosti uvijek uvažavala i prihvaćala prijedloge organizacija članica te zastupala njihove interese, ali se uvijek savjetovala i s organizacijama koje nisu njezine članice, a relevantne su za specifično zagovaračko područje.

ŠTO JE SPORNO?

U otvorenom pismu SMGZ navodi kako se MMH organizacijom konferencije koja se programski bavi savjetima mladih postavlja kao: „krovna organizacija svih mladih, osobito savjeta mladih“. Nažalost, takva tvrdnja ukazuje na posvemašnje nerazumijevanje uloge, kako krovne organizacije mladih, tako (i što je još poraznije) savjeta mladih. Naime, savjeti mladih su prije svega vrijedna platforma kroz koju organizacije mladih dobivaju prostor za djelovanje te nisu sami sebi svrha. Jednostavno rečeno, savjeti mladih ne postoje odvojeno od organiziranog sektora mladih te u MMH krajnje spornom smatraju tvrdnju koja se kontinuirano plasira kroz otvoreno pismo SMGZ kako je „MMH zainteresirana strana“ čiji su interesi na neki način suprotni interesima savjeta mladih.
Osim toga, savjeti mladih nisu organizacije mladih, već institucionalni mehanizam participacije mladih uspostavljen od strane države i JLRS te kao takvi NE MOGU biti dio nikakve krovne organizacije mladih, premda organizacije iz kojih dolaze članovi/ice savjeta mladih mogu biti (i u pravilu jesu) kandidirani od organizacija koje su u članstvu krovne organizacije mladih.

Na kraju otvorenog pisma SMGZ poziva da svi savjeti mladih iz RH bojkotiraju, odnosno da se ne prijave za sudjelovanje na Konferenciji savjeta mladih lokalne i regionalne samouprave koja će se održati u Zadru 5. i 6. studenog u organizaciji MMH. Smatraju spornom činjenicu da će edukaciju provoditi treneri/ice koji/e su zaposlenici ili suradnici MMH jer prema njihovim riječima “MMH kao zainteresirana strana u izradi novog zakona ne može nepristrano voditi edukaciju predviđenu ovom konferencijom.” Treneri MMH od donošenja Zakona o savjetima mladih do danas održali su niz edukacija za brojne savjete mladih s čijim su članovima/cama još i danas u kontaktu.
Nakon edukacija koje je provela MMH većina je savjeta mladih poboljšala svoj rad i na jedan lakši i bolji način razumjela svoju savjetodavnu ulogu. Kroz edukacije koje je MMH provodila nisu nametana mišljenja trenera ili MHH već su edukacije provođene na temelju važećeg Zakona o savjetima mladih, a tako će biti i s edukacijama na Konferenciji savjeta mladih lokalne i regionalne samouprave.

Za kraj iz MMH ponavljaju da će se u Zadru održati edukacije o postojećem i važećem Zakonu o savjetima mladih kojeg je Hrvatski sabor prihvatio 2007. godine. Dio programa posvećen Nacrtu prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih će se iskoristiti za kvalitetnu i sveobuhvatnu raspravu kako o tekstu prijedloga, tako i Komentarima MMH na spomenuti prijedlog. Nitko dolaskom na spomenutu konferenciju ne preuzima obavezu zagovaranja stavova MMH. Jedina opasnost kojoj se njeni sudionici izlažu jest ona od sveobuhvatnih i točnih informacija te otvorene i kvalitetne rasprave uz uvažavanje različitih stajališta. Stoga pozivaju sve savjete mladih u RH da se u što većem broju prijave za sudjelovanje na konferenciji.

Zaključno se ističe kako diseminacija dopisa koji nosi naziv „otvoreno pismo“, a koji nije dostavljen strani čije se djelovanje sadržajem adresira, ne doprinosi izgradnji suradničkih odnosa i kulturi demokratskog dijaloga. Stoga se poziva SMGZ, ali i druge savjete mladih, da u svojim javnim istupima poštuju standarde i vrijednosti koje su svojom funkcijom dužni poticati i promovirati.

Reakciju na otovreno pismo zagrebačkog Savjeta mladih potpisuje predsjednica MMH, Katarina Pavić.
Mreža mladih Hrvatske


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*