Natječaj za udrugu – voditelja CZM u Grabriku

Natječaj za vođenje Centra za mlade u GrabrikuKarlovac – Otvoren je natječaj za za odabir udruge – voditelja projekta Centra za mlade u Grabriku u 2013. godini.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Karlovačkom tjedniku, odnosno do 23.11.2012.

Prenosimo uvjeti natječaja:

1. Pravo prijave programa po ovom natječaju imaju registrirane udruge koje:
-imaju zaposlena minimalno dva radnika,
-posluju uspješno bar dvije godine,
-referentnom listom projekata mogu dokazati svoje upravljačke sposobnosti

2. Prednost kod odabira imati će udruge koje imaju barem jednog zaposlenog VSS radnika.

3. Vođenje projekta Centra za mlade u Grabriku obuhvaća sljedeće aktivnosti:

3.1. Administrativno vođenje projekta, korespondencija i izvještavanje
3.2. Koordinacija aktivnosti koje će provoditi korisnici /udruge mladih i za mlade te ostale udruge koje će ponuditi sadržaje za mlade
3.3. Promocija Centra za mlade u Grabriku
3.4. Prikupljanje sredstava iz drugih izvora za potrebe Centra za mlade u Grabriku

4. Radno vrijeme Centra za mlade je od ponedjeljka do subote.

5. Za potrebe prijave na ovaj natječaj udruga koja se prijavljuje mora uz ostalu dokumentaciju podnijeti i detaljno izrađen opisni program vođenja Centra za mlade u Grabriku i financijski plan (plan prihoda i rashoda) koji obuhvaća sve četiri aktivnosti vođenja iz prethodne točke. U opisnom programu potrebno je priložiti opis dužnosti i odgovornosti odnosno raspodjelu zadaća kako bi se dokazale upravljačke sposobnosti udruge.

6. Na ovaj natječaj udruge se mogu javiti samostalno ili u partnerstvu sa drugim udrugama. Ukoliko se javlja više udruga u partnerstvu tada je natječaju obavezno priložiti Sporazum o suradnji koji su udruge sklopile za potrebe prijave na ovaj natječaj, a koji točno opisuje raspodjelu zadaća i odgovornosti između udruga.

7. Na natječaj se mogu javiti udruge
-koje su pozitivno poslovale u protekle dvije godine
-koje imaju minimalno dvoje zaposlenih radnika ili u partnerstvu sa udrugom koja taj uvjet ispunjava
-udruga koja nije ovisna o bilo kojoj političkoj struji ili stranci
-udruga koja nije na bilo koji način negativno okarakterizirana pred populacijom mladih ljudi

8. Udruge koje su u 2011.godini koristile sredstva Proračuna grada Karlovca putem natječaja za udruge, a nisu podnijele Narativno i Financijsko izvješće o utrošku sredstava, ne mogu se natjecati na ovom natječaju.

9. Prijave na natječaj podnose se sa svim traženim prilozima u 3 istovjetna primjerka.

10. Prijave se dostavljaju na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac s naznakom, “NATJEČAJ ZA CENTAR ZA MLADE U GRABRIKU”.

11. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Karlovačkom tjedniku, odnosno do 23.11.2012.god.

12. Zakašnjele prijave, nepotpune prijave ili na drugi način podnesene prijave, suprotno uvjetima iz ovog natječaja, neće se razmatrati.

13. Udruga/e koja se javlja/ju na natječaj mora/ju priložiti sljedeću dokumentaciju:
13.1. preslika rješenja o registraciji udruge, ako je došlo do izmjena prvog rješenja dostaviti i sva ostala rješenja o registraciji
13.2. preslika Statuta udruge
13.3. popis članova /članica tijela upravljanja
13.4. preslika Financijskog izvješća o poslovanju udruge u 2011. godini
13.5. popis zaposlenih osoba u udruzi, njihovo zanimanje i opis poslova koje u udruzi obavljaju
13.6. dokaz da su osobe zaposlene – izvod sa žiro računa iz kojeg je vidljiva uplata doprinosa i plaće
13.7. ukoliko se na natječaj javlja više udruga u partnerstvu, obaveznu dokumentaciju potrebno je priložiti za svaku udrugu
13.8. ukoliko se na natječaj javlja više udruga u partnerstvu obavezno je priložiti Sporazum o partnerstvu kojim je definirana uloga svake od udruga u vođenju projekta Centra za mlade

Udruga može priložiti i neobaveznu dokumentaciju: zapise, publikacije, novinske članke te ostali materijal koji prikazuje rad udruge, pisma preporuke i slično.

14. S odabranom udrugom ugovor o vođenju projekta Centra za mlade u Grabriku sklopiti će se na godinu dana uz mogućnost njegova produženja.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*