Poziv na konferenciju “Demokracija za 5: mladi u razvoju lokalnih politika za mlade”

publikacija o provedbi politika za mlade10.11. hotel Mursa, Osijek
U Osijeku će se održati konferencija “Demokracija za 5: mladi u razvoju lokalnih politika za mlade”.  Konferencija je središnja aktivnost u okviru projekta „Demokracija za 5“ kojem je cilj povećati intenzitet i kvalitetu angažmana mladih u praćenju provedbe politike za mlade kroz razmjenu iskustava te povećanje znanja i vještina.

Konferenciju organiziraju udruge ZUM, Domaći, Klub mladih Bršadin, Nezavisna udruga mladih i Centar za neformalnu edukaciju mladih – Kreatori ne Konzumatori kao dio projekta Demokracija za 5.
Konferencija će se održati 10. studenog (četvrtak) u konferencijskoj dvorani hotela Mursa, B. Kašića 2a, 31000 Osijek.

Glavna gošća konferencije biti će Mara Georgescu, Odsjek za mlade, Odjel za demokratsko građanstvo i sudjelovanje Vijeća Europe, koja će održati predavanje “Sudjelovanje mladih na lokalnoj i regionalnoj razini”.

Ispunjenu prijavnicu potrebno je poslati do 02.11.2011. u 23:59 na youthcentre.cnc(at)gmail.com.
Glavni fokus konferencije bit će istraživanje izazova i mogućnosti s kojima se susreću mladi u razvoju lokalnih politika za mlade. Kao dio programa stoga će biti i predstavljanje policy paper-a izrađenih tijekom provedbe projekta, a koji nude konkretne prijedloge za rješavanje problema s kojima se mladi u pojedinim županijama susreću.
Na konferenciji će sudjelovati sudionici/ce iz partnerskih udruga uključenih u provedbu projekta, a pozvani su i ostali predstavnici/ce udruga mladih i za mlade, savjeta mladih, javnih tijela, inicijativa i političkih stranaka i drugih organizacija koji imaju iskustva u razvoju politika za mlade da se prijave.

Broj sudionika/ca je ograničen na 30.
Radni jezik konferencije je hrvatski dok će predavanje gđe. Mare Georgescu održati na engleskom jeziku.
Organizator ne pokriva troškove prijevoza i smještaja za sudionike/ce, no pokrivaju troškove okrijepe i ručka u vrijeme trajanja konferencije.
Poziva se zainteresirane da pošalju ispunjenu Prijavnicu do 02. studenoga 2011. 23:59 na youthcentre.cnc@gmail.com. Osoba za kontakt je Danijela Lovrić (CnC, Osijek).

Program konferencije:

09.30 – 10.00 – Prijava sudionika/ca

10.00 – 10.15 – Otvaranje konferencije

Uvodni pozdrav koordinatorice projekta gđe. Ane Žužić (udruga ZUM)

Uvodni pozdrav Regionalnog povjerenika Mreže mladih Hrvatske g. Gorana Jelenića

10.15 – 11.15 – Predstavljanje policy papera izrađenih u sklopu projekta “Demokracija za 5”

“Postojećim mehanizmima do implementacije strukturnog dijaloga u Istarskoj županiji” (Lara Radošević i Vlasta Vujačić)
“Uloga Savjeta mladih Grada Vukovara” (Marina Garvanović i Slađana Jelić)

11.15 – 11.45 Pauza

11.45 – 12.45 Nastavak predstavljanja policy papera

“Provedba Gradskog programa za mlade Grada Karlovca” (Melita Šutila, Domagoj Šavor,Marijan Ferić)
“Tijelo za provedbu i koordiniranje politike za mlade u Varaždinskoj županiji” (Mario Žuliček,Mislav Petanjek i Marina Marković)

12.45 – 13.00 Pauza

13.00 – 13.45 Predavanje “Sudjelovanje mladih na lokalnoj i regionalnoj razini” ; Mara Georgescu, Odsjek za mlade, Odjel za demokratsko građanstvo i sudjelovanje Vijeća Europe

13.45 – 14.00 Predstavljanje zaključaka i zatvaranje konferencije

14.00 Ručak

Moderator konferencije: Denis Sgagliardi, udruga ZUM

Projekt “Demokracija za 5” financijski podržavaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva te dijelom Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva te Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*