Započelo on-line savjetovanje o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom

Započelo je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske od 2013. do 2017. koje će trajati do 17. travnja 2013. godine.

Zainteresirana javnost može svoje komentare i primjedbe poslati na mail adresu info@duudi.hr.
Nacrt dokumenta se može preuzeti OVDJE.

Predloženi dokument koji određuje srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske izrađen je prvi put, a donosi ga Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od četiri godine.

Njime se dugoročno želi osigurati transparentnost i učinkovitost upravljanja, te upotreba i očuvanje imovine važne za život i rad postojećih i budućih generacija građana Hrvatske. Primjenom integralnog modela upravljanja, želi se postići da imovina u vlasništvu Republike Hrvatske bude istovremeno u službi gospodarskog razvoja, ali i zaštite dugoročnih nacionalnih interesa.

U Strategiji je prvi put izrađen obuhvat imovine u vlasništvu Republike Hrvatske čime se odgovorilo na problematiku definiranja što je državna imovina, kao i prijedlog novog popisa trgovačkih društava od strateškog značenja za Republiku Hrvatsku.

Procjena potencijala imovine u državnom vlasništvu mora se zasnivati na snimci i ocjeni realnog stanja. Snimanje realnog stanja u tom smislu nikada nije dosljedno napravljeno. Strategija je trenutačno jedini dokument u Republici Hrvatskoj koji detaljno i u potpunosti obuhvaća karakteristike stanja u četiri osnovna područja upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske: normativni i institucionalnoi okvir, dionice i udjeli u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, te nekretnine i ostala imovina. CT


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*