Star Voice: Javna rasprava o Zvijezdi

29.04.2017. 10:00 velika vijećnica grada Karlovca ///
Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX će zajedno s partnerima u sklopu europskog projekta Star Voice: Karlovačko javno-civilno partnerstvo za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti revitalizacije stare gradske jezgre – Zvijezde održati drugu raspravu na temu revitalizacije Zvijezde.

Projektni tim predstavit će rezultate istraživanja s građanskog savjetovanja Zvijezda: Odakle početi održanog 19.11.2016. Osvrt na rezultate istraživanja izložit će pozvani stručnjaci i kandidati za gradonačelnika Karlovca, u Gradskoj vijećnici 29.4.2017. Događaj je otvoren za javnost i počet će u 10 sati ujutro.

Raspored:

10.00 – Uvodna riječ
10.15 – Predstavljanje rezultata istraživanja i građanskog savjetovanja “Zvijezda: Odakle početi?” održanog 19.11.2016.
10.30 – Osvrt stručnjaka na predstavljene rezultate
10.50 – Osvrt kandidata na predstavljene rezultate i predstavljanje programa za Zvijezdu
11.00 – Odgovaranje na pitanja stručnjaka (koja će kandidatima biti unaprijed dostavljena)

Odgovaranje na pitanja građana

Završne riječi kandidata

Završne riječi stručnjaka

 

Savjetovanje s građanima realizira se u sklopu aktivnosti EU projekta STAR VOICE kojeg Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX provodi u partnerstvu s Udrugom za razvoj političke i građanske kulture Karlovac Polka, Gradom Karlovcem, Veleučilištem u Karlovcu i Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu.

Cilj projekta “STAR VOICE” je uključiti veći broj građana u upravljanje Zvijezdom te ojačati partnerstvo javnog i civilnog sektora. Provedeni su posebni oblici sudjelovanja građana u upravljanju javnim dobrima, a namjera im je omogućiti građanima aktivan nadzor i sudjelovanje u upravljanju gradskom jezgrom. Projekt je financiran iz IPA fonda Europske unije u vrijednosti od 152.988,07 eura.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*